četrtek, 16. 1. 2014

125. obletnica komisije za poimenovanje ulic in trgov

V Steklenem atriju Mestne hiše je do 30. januarja 2014 na ogled razstava ob 125. obletnici ustanovitve stalne komisije za poimenovanje ulic in trgov v Ljubljani.

Razstavo je pripravila Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na njej pa si boste lahko ogledali gradivo o ustanovitvi prve komisije mestnega sveta za ulice »Odseka petih članov, Ivana Hribarja, Frana Povšeta, Ivana Rozmana, dr. Josipa Vošnjaka in Toma Zupana, katerega naloga bode, določevati imena mestnim trgom in ulicam«, ki je bila ustanovljena na seji takratnega mestnega sveta 15. januarja 1889.

Osnovno gradivo je bilo predstavljeno že ob 120. obletnici komisije, januarja 2009, pripravili pa so ga Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana in Komisija za poimenovanje naselij in ulic Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, tokrat pa je razstavljen tudi arhivski original zapisnika omenjene seje in omogočen vpogled v spletno aplikacijo »Ulice v Mestni občini Ljubljana«, ki je po programu dela komisije v letu 2014 predvidena za dopolnjevanje z arhivskimi podatki.

Komisija želi z razstavo opozoriti na pomemben trenutek, ko so mestni svetniki pričeli uveljavljati imena in poimenovati ulice in trge mesta po zaslužnih Ljubljančanih in pomembnih Slovencih za zgodovino in razvoj naroda.