četrtek, 13. 4. 2006

14. APRIL, PRAZNIK MESTA

Ob mestnem prazniku, 14. aprilu, dnevu prve pisne omembe Ljubljane kot mesta, bo ob 13. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Po slavnostni seji bo županja MOL Danica Simšič v Steklenem atriju odprla še razstavo »Sodniki in župani 1605-1650«, ki jo je Zgodovinski arhiv Ljubljana pripravil ob izidu 3. zvezka iz zbirke Ljubljanski sodniki in župani.


Služba za odnose z javnostmi MOL