četrtek, 11. 7. 2013

15. javni razpis za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem

Javni Stanovanjski sklad MOL sporoča, da bo prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem predvidoma sestavljena v začetku septembra 2013.

Na 15. javni razpis za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem (rok za oddajo vlog je bil 31. 1. 2013) je prispelo 4.024 vlog.

Javni stanovanjski sklad MOL prosilce obvešča, da bo prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem predvidoma sestavljena v začetku septembra 2013, ko bo predložena v sprejem Nadzornemu svetu JSS MOL ter nato tudi javno objavljena na enak način kot razpis, in sicer v dnevnem časopisu, spletnih straneh JSS MOL (www.jssmol.si) in MOL (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski JSS MOL.
Istočasno bodo vsem udeležencem razpisa vročene tudi odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo.