petek, 21. 10. 2016

15 let delovanja Društva Ključ

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi že 15 let orje ledino na področju dela z žrtvami trgovine z ljudmi. Mestna občina Ljubljana je ta prizadevanja prepoznala že v samem začetku in društvo podpira s sofinanciranjem programov in s podporo različnim ozaveščevalnim dogodkom.

Preko javnih razpisov Mestna občina Ljubljana sofinancira različne programe društva Ključ . Izredno pomemben je program »Celostna oskrba«, ki nudi celostno pomoč žrtvam trgovine z ljudmi - od namestitve do reintegracije. Žrtve trgovine z ljudmi so tako lahko nameščene v varnem prostoru, kjer jim poleg osnovne oskrbe nudijo še psihosocialno svetovanje, psihoterapijo, urejanje statusa bivanja, pravno svetovanje itd. Izjemnega pomena je (re)integracija, kjer se uporabnice in uporabniki pripravljajo na samostojno življenje – tujke in tujci se naučijo slovenskega jezika, imajo možnost dokončanja šolanja, zagotovljena jim je pomoč pri iskanju zaposlitve in pri širjenju socialne mreže itd.
Mestna občina Ljubljana se zaveda, da so kakovostni programi za žrtve trgovine z ljudmi izredno pomembni, zato se bo tudi v prihodnje zavzemala za izvajanje programov na tem področju.

Društvo Ključ bo svojo dolgoletno prizadevanje za izboljšanje področja boja proti trgovini z ljudmi proslavilo v petek, 21. oktobra 2016, v Kinu Šiška. Ob 14. uri bo potekal dogodek za podpornike Društva Ključ, kjer bo o podpori Mestne občine Ljubljana na področju trgovine z ljudmi in društvu Ključ spregovorila Tanja Hodnik, vodja Odseka za socialno varstvo.  Zvečer pa se bo proslavljanje nadaljevalo s koncertom v Kinu Šiška.


18. oktobra, smo v Sloveniji obeležili tudi 10. evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki poziva k skupnemu ukrepanju v EU za izkoreninjenje trgovine z ljudmi. Več o problematiki trgovine z ljudmi najdete na spletni strani Društva Ključ.