četrtek, 15. 12. 2005

16. ZASEDANJE MESTNEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

Županja MOL Danica Simšič se je v Veliki sejni dvorani Mestne hiše udeležila 16. zasedanja mestnega otroškega parlamenta.

16. zasedanje mestnega otroškega parlamenta v organizaciji Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana je bilo posvečeno temi »Tabuji – prepovedane stvari«. 52 predstavnikov osnovnih šol in zavodov je v razpravah izpostavilo nekaj problemov, ki so v naši družbi pogosto tabuizirani in se o njih premalo govori: nespoštovanje zasebnosti, odvisnosti, nasilje, smrt, spolnost ipd.

Mestni otroški parlament je na 16. zasedanju sprejel več predlogov, ki jih bo posredoval naprej. Med njimi so uvedba predmeta spolne vzgoje v šole ter organizacija delavnic in okroglih miz na to temo, vrnitev predmeta etika v redni šolski program, izdelava informativnega gradiva s kontakti za mlade v stiski in postavitev Hiše mladih, kjer bi mladi lahko kreativno zapolnili svoj prosti čas.

Služba za odnose z javnostmi MOL