ponedeljek, 13. 10. 2008

2. evropski dan prometne varnosti z geslom Ulice otrokom

Ob letošnjem 2. evropskem dnevu prometne varnosti, 13. oktobru, je na osnovnih šolah Trnovo, Šmartno pod Šmarno goro in Brezovica ter na podružnični šoli Notranje gorice potekala vseslovenska akcija Ulice otrokom, ki jo je v MOL pripravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana v sodelovanju s šolami.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je poskrbel za triurno zaprtje nekaterih ulic v neposredni bližini šol, nato pa so se tu odvijale različne dejavnosti, namenjene izobraževanju osnovnošolcev o varnem obnašanju v prometu: prikaz prometne ureditve in varnih poti v okolici šole ter prikaz prometnih situacij na »prometnih prtih« za učence nižjih razredov, predstavitev pravilno opremljenih koles, koles z motorjem, varnostnih čelad, kresničk in oblačil, ki zagotavljajo večjo vidnost otrok, spretnostna vožnja s kolesi na poligonu, preverjanje poznavanja prometnih znakov in predpisov, ustvarjanje na temo prometne varnosti v literarni in likovni delavnici, odprtje razstave že prej izdelanih slik in razglasitev najboljših spisov, učenci pa so si lahko ogledali  tudi prikaz dela in opreme policije, gasilcev, reševalcev in Mestnega redarstva ter preizkusili simulator vožnje za H kategorijo in naprave za preizkus fizikalnih zakonitosti pri trkih v prometnih nesrečah (stopko, vage, alkotester, avtosedeži).

Cilj projekta Ulice otrokom je, da se v Sloveniji ta dan za promet zaprejo tiste ulice, na katerih so možne spremembe v naslednjem letu in se lahko spremeni prometna ureditev. Cilj je preureditev ulic z običajnim prometom v območja umirjenega prometa, kjer je dovoljena igra otrok, ter je hitrost vozil omejena na 10 km/h. S simbolno spremembo namembnosti ulic, ki na ta dan postanejo prostor za igro in dejavnosti otrok, se zagotavlja spreminjanje stališč in spodbuja delo na lokalni ravni, da se te spremembe tudi uveljavijo.