torek, 6. 2. 2007

2. Plenarno srečanje častnega sveta Združenja Evropska pot modernizma

V Barceloni je v petek, 2. februarja 2007, potekalo 2. Plenarno srečanje častnega sveta združenja Evropska pot modernizma (Art Nouveau European Route), ki so se ga udeležili tudi predstavniki Mestne občine Ljubljana.

Člani častnega sveta so sprejeli nov Statut združenja, nov pristopni Protokol o članstvu, zavezah in obveznostih ter Barcelonsko izjavo o aktualnosti izročila Art Nouveau umetnosti za Evropo in Ameriko. Poleg tega so izvolili člane Stalnega odbora, ki ga bodo tako do naslednjega zasedanja Častnega sveta sestavljali predstavnik Budimpešte, mesta La Chaux-de-Fonde, Aolesunda in Ljubljane.

Po plenarnem zasedanju, ki ga je vodil podžupan Barcelone, Jordi Portabella, so župani, podžupani in člani Častnega sveta svečano podpisali novo sprejeti protokol v paviljonu Mies van der Rohe. Evropska pot modernizma je neprofitno združenje mest in ustanov, ki si prizadevajo varovati, prenavljati in predstavljati dediščino umetniškega gibanja, poznanega pod imeni: Art nouveau, Secesija, Jugendstil, Liberty in Nova umetnost modernizma.

Častni svet je najvišje upravno telo združenja, v katerem so navzoči po en predstavnik mesta in ustanove, ki je podpisala protokol o članstvu. Organizacijo združenja vodi Oddelek za urbano krajino in kakovost življenja pri Mestnem svetu Barcelone, ki iz svojega proračuna zagotavlja tudi financiranje dejavnosti združenja. Združenje izdaja revijo Coupe de fuete in knjige Art Nouveau European Route, s katerimi razširja poznavanje arhitekture in drugih umetnosti tega sloga, prispeva k ozaveščanju o vrednotah modernizma in vzpodbuja kulturni turizem.
Mednarodno gibanje Art Nouveau je uspelo skupne cilje umetniškega ustvarjanja povezati z lokalnimi posebnostmi narodov in mest. Gibanje je temeljilo na nenehni izmenjavi idej in dosežkov preko meja in na vseh celinah. Navdih je iskalo v naravnih oblikah in oživelo stare obrti, po drugi strani pa je raziskovalo nove konstrukcije in uvajalo v arhitekturo napredne tehnologije. Razvijanje individualne kulture, sonaravno oblikovanje, povezovanje tradicije z inovacijo in vključevanje vseh umetnosti so tudi cilji sodobne arhitekture.

Več o združenju: www.rutadelmodernisme.com

Služba za odnose z javnostmi MOL