ponedeljek, 20. 6. 2022

20 let Društva Ključ

Društvo Ključ, edina specializirana nevladna organizacija, ki deluje na področju preprečevanja trgovanja z ljudmi in nudi pomoč osebam s to izkušnjo, letos praznuje 20. obletnico delovanja.

V dvajsetih letih delovanja so člani društva pomagali več kot 500 osebam in jim nudili varno namestitev, svetovanje, psihosocialno pomoč, ter (re)integracijo.

Predsednica društva Polona Kovač in župan Zoran Janković. Foto: arhiv MOL
Ob 20. obletnici delovanja je Društvu Ključ in predsednici društva Poloni Kovač čestital tudi župan Zoran Janković.

 

Ozaveščanje širše in strokovne javnosti

Osnovna dejavnost društva je poleg nudenja konkretnih oblik pomoči osebam z izkušnjo trgovanja z ljudmi tudi izvajanje preventivnih programov. V svojih preventivnih dejavnostih seznanjajo o resničnih primerih, z udeleženci_kami pa se pogovarjajo in jih učijo konkretnih samozaščitnih ukrepov. V dvajsetih letih so tako izvedli preventivne delavnice za 48.011 mladih v osnovnih in srednjih šolah.

Poleg ozaveščanja širše javnosti, v društvu organizirajo tudi splošna in specifična izobraževanja za strokovno javnost, prav tako pa sodelujejo v Medresorski delovni skupini za boj proti trgovanju z ljudmi ter se zavzemajo za razvoj in dvigovanje standardov programov pomoči, ki so namenjeni žrtvam trgovanja z ljudmi.

Priznanja društvu

Leta 2013 je Katjuša Popović (takratna predsednica društva) za svojo požrtvovalno delo na področju trgovanja z ljudmi prejela nagrado glavnega mesta Ljubljana, v letošnjem letu pa je švedska Fundacija Child 10 društvo razglasila kot nagrajenca za pomemben prispevek k boju proti trgovanju z ljudmi in zlorabam otrok.

Društvo Ključ, center za boj proti trgovanju z ljudmi, je novembra 2001 ustanovila Katjuša Popović skupaj z dvema soustanoviteljicama. 

Ali ste vedeli? 

Trgovanje z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznic_kov z namenom izkoriščanja (prisilna prostitucija, delovno izkoriščanje, prisilno delo, prisilno izvajanje kazenskih dejanj, prisilno beračenje, služabništvo, trgovanje s človeškimi organi).

Preberite tudi: