torek, 29. 9. 2015

5. Forum Ljubljana

8. in 9. oktobra 2015 bo na Ljubljanskem gradu potekal 5. Forum Ljubljana. Naslov letošnjega srečanja je »Prihodnost mest – pametna mesta – Moč mestom in ljudem«, pri čemer bo poudarek na pametnih mestih.

Forum Ljubljana je letni regionalni posvet, ki združuje znanje in izkušnje upravljanja mest ter opredeljuje ključna področja, vizije in strategije prihodnjega razvoja mest. Organizira ga Mestna občina Ljubljana, nanj pa so vabljeni visoki predstavniki Evropske komisije, mest in vlad, raziskovalci ter vplivni voditelji s področja industrije in civilne družbe.

Glavni namen posveta je povezati, spodbuditi in omogočiti razvoj dobrih praks in konkretnih primerov sodelovanja med različnimi deležniki, vezanimi na koncept »Pametno mesto«. Predstavniki mest, regij, držav in institucij EU bodo tako delili svoje izkušnje iz upravljanja in predstavili vizije za prihodnji razvoj.

Poudarek letošnjega posveta bo na naslednjih vsebinskih sklopih:
• Pereči izzivi uveljavljanja (razvoja in izvedbe) koncepta “Pametno mesto”
• Ponujene storitve in proizvodi za “Pametna mesta”
• Udeležba akademske sfere, nevladnih organizacij za “Pametna mesta”
• Finančni instrumenti in poslovni modeli za razvoj “Pametnih mest”
• Predstavitev projektov in omrežij “Pametnih mest”
• Digitalno podjetništvo in “pametna mesta”

Celoten program foruma ter ostale podrobnosti so objavljene tukaj.