petek, 21. 11. 2014

50 let Osnovne šole Jožeta Moškriča

Na Osnovni šola Jožeta Moškriča so 20. novembra 2014 obeležili 50. obletnico šole.

OŠ Jožeta Moškriča je šola, v kateri so se med prvimi vključili v mnoge novosti pri poučevanju: zgodnje opismenjevanje, miselni vzorci, nivojski pouk, raziskovalni tabori … Zagotovo pa je bila pomembna odločitev kolektiva in staršev, da pristopijo k poskusnemu uvajanju devetletne osnovne šole na razredni stopnji. Bili so ena od štirih ljubljanskih osnovnih šol, ki se ja za ta korak odločila v šolskem letu 1998/99. To je pomenilo veliko drugačnega dela, veliko dodatnega izobraževanja, predvsem pa veliko sodelovanja med učitelji, kar je zagotovo prineslo dodatno kakovost pouka in kvaliteto odnosov na šoli; Mestna občina Ljubljana pa je pomembno prispevala pri zagotavljanju materialnih razmer za izvajanje programa devetletne osnovne šole. Za šolo je izjemnega pomena tudi vključitev v ASP-net UNESCO mrežo osnovnih šol Slovenije, saj je bila to velika obogatitev in popestritev njihovega dela.