ponedeljek, 7. 1. 2013

50 let Vrtca Jarše

Vrtec Jarše je bil ustanovljen 1. januarja 1963. Takrat je vrtec obiskovalo 110 otrok, danes pa je vanj vključenih 554 malčkov.

Ob ustanovitvi je imel Vrtec Jarše prostore v delavski baraki, ki je sprejela 110 otrok. Vrtec se je nato s povečevanjem naselja in naraščanjem števila prebivalcev širil. K Vrtcu Jarše so bile priključene enote Zelena jama, Kvedrova, Kekec, Mojca in Tinkara. Ko se je število predšolskih otrok zmanjšalo, so vrtčevske prostore v enoti Kvedrova namenili lekarni, zobozdravstveni ambulanti za odrasle in ambulanti splošne medicine za odrasle, prostore v enoti Tinkara pa so preuredili v knjižnico. Ob spremembi trenda, ko se je število vrtčevskih otrok znova začelo povečevati, je decembra 2010 Mestna občina Ljubljana  s sredstvi iz donacij dogradila dva oddelka k enoti Kekec, namenjena otrokom 1. starostne skupine.

Vrtec Jarše ima danes tri enote: enoto Rožle, ki deluje na 2 lokacijah (Rožičeva in Pokopališka), enoto Kekec (Ul. Hermana Potočnika) in enoto Mojca (Clevelandska). Najnovejša in najmodernejša je enota Rožle, ki je bila kot nadomestna gradnja zgrajena leta 1997. Otroci v tej enoti bivajo v nadstandardnih prostorskih pogojih.

V letošnjem letu je v 32 oddelkov 1. in 2. starostne skupine Vrtca Jarše vpisanih 554 otrok, za katere skrbi 99 zaposlenih.

Župan Zoran Janković je ob jubileju vrtca v petek, 4. januarja 2013, v Mestni hiši gostil otroke in zaposlene Vrtca Jarše.