četrtek, 13. 10. 2005

50 LETNICA DRUŠTVA VARNOSTNIH INŽENIRJEV LJUBLJANA

Podžupan MOL Miloš Pavlica je v Veliki sejni dvorani Mestne hiše pozdravil ob 50 letnici Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

V Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je prostovoljno vključenih okrog 200 inženirjev. Od tega je 127 članov s poklicem varnostnega inženirja, ostali pa so inženirji drugih tehničnih strok, ki opravljajo strokovne naloge na področju varnosti pri delu.

Služba za odnose z javnostmi MOL