četrtek, 26. 3. 2015

60 let Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše je specializiran, multidisciplinarno delujoč javni zavod, ki deluje pod okriljem Mestne občine Ljubljana. Zavod nudi celostno strokovno pomoč otrokom, mladostnikom in staršem.

Zavod izvaja dejavnosti, namenjene celoviti obravnavi otrok in mladostnikov, ki vključuje ter povezuje skrb za njihovo duševno zdravje, učno kompetentnost ter socialno vključenost. Zavod nudi pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami, psihiatričnimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, doživljanju in delovanju v šoli ter na drugih življenjskih področjih.

Značilne težave, s katerimi se otroci, mladostniki in starši obračajo na Svetovalni center, so učne težave, motnje pozornosti, čustvene in vedenjske težave. Ukvarjajo se s svetovanjem, diagnostiko, terapijo, korekcijo. Delajo z otroki, pogosto pa še bolj s starši, ter s šolami in učitelji.

Letno jih obišče 2.400 - 2.500 otrok oz. mladostnikov, 60 letih delovanja so dosegli skoraj 50.000 obiskov, njihove prve stranke so zdaj stare med 70 – 80 let, kar pomeni, da jih je obiskalo 2,5% celotne aktualne slovenske populacije.

Posebnost Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je interdisciplinarno ekipno delo. Redno ekipno delo poteka tako znotraj zavoda, kot tudi s strokovnjaki drugih institucij, ki delajo z otrokom – šole, centri za socialno delo, vzgojni zavodi itd.

Podrobnosti o Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše najdete tukaj.