ponedeljek, 11. 10. 2004

61. obletnica 1. kongresa Slovenske ženske protifašistične zveze (SPŽZ)

Županja MOL Danica Simšič je včeraj, 10. oktobra kot slavnostna govornica pozdravila udeležence spominske slovesnosti ob 61. letnici 1. kongresa Slovenske ženske protifašistične zveze.

Društvo Dobrnič, ki je bilo ustanovljeno leta 2002, vodi Danica Simšič. Ime je dobilo po kraju Dobrnič v Suhi Krajini, kjer so slovenske ženske leta 1943 organizirale 1. kongres Slovenske ženske protifašistične zveze (SPŽZ). Namen društva je ohranjanje spomina na družbeno vlogo in delovanje slovenskih žensk v preteklosti, zlasti med NOB, ohranjanje pozitivnih tradicij slovenskega ženskega gibanja, skrb za ohranjanje in pridobivanje gradiva in dokumentacije ter spodbujanje znanstveno raziskovalnega in publicističnega dela s sto tematiko, pa tudi zagovarjanje enakopravnega položaja žensk v družbi, spodbujanje njihovega vključevanja v politično delovanje ter promocija njihovega dela. Častne članice društva so vse še živeče delegatke 1. kongresa SPŽZ. Sicer pa ima društvo že prek tisoč članov in članic.