sobota, 4. 2. 2006

9. BURNS – PREŠERNOV VEČER

Županja MOL Danica Simšič je pozdravila na 9. Burns – Prešernovem večeru.

Društvo slovensko-škotskega prijateljstva (The Society of Slovenian Scottish Friendship) je neprofitna organizacija, ki se financira predvsem iz članarine in raznih donacij. Osnovni namen društva je približati Slovenijo Škotski in obratno tako v kulturnem kot turističnem smislu. Vsako leto društvo organizira 3 večere: prvi in največji je posvečen Robertu Burnsu in Francetu Prešernu, drugi je letna skupščina v Jazz klubu Gajo, tretji pa izlet (obiskali so že Vipavsko, Štajersko).

Robert Burns, škotski narodni pesnik, se je rodil 25. januarja 1759 v kraju Alloway in umrl leta 1796 , star komaj 37 let, v mestu Dumfries. Večina njegovih pesmi je napisanih v škotskem narečju, obravnaval pa je tudi snovi iz ljudskega izročila, ki izvirajo iz starih ljudskih pesmi. Leta 1796 je izšla njegova prva zbirka z naslovom Poems, Chiefly in Scottish Dialect. Slavo pa so mu po smrti prinesle še druge pesmi, ki so postale zelo priljubljene (A Red Red Rose, Auld lang syne, Coming thro the rye, Tam o 'Shanter, To a Louse, To a Mouse). Burns ni pisal samo pesmi (vseh skupaj okoli 650), ampak tudi dolga in obširna pisma, v katerih je rad uporabljal metafore, številne citate …

MOL tudi finančno podpira aktivnosti Društva slovensko-škotskega prijateljstva. Ob koncu prejšnjega leta je društvo za svoje aktivnosti od MOL prejelo finančno podporo v višini 300.000 SIT.

Služba za odnose z javnostmi MOL