petek, 20. 7. 2007

Akcija čiščenja Ljubljanice

V soboto, 21. julija 2007, bo od 8. ure naprej potekala akcija čiščenja struge reke Ljubljanice.

Koordinator akcije je Oddelek za zaščito, reševanje in civilno zaščito Mestne občine Ljubljana, v njej pa bodo sodelovali Gasilsko društvo Ljubljana mesto, Prostovoljno gasilsko društvo Štepanjsko naselje, Gasilska brigada Ljubljana in Javno podjetje Snaga, d.o.o..
Akcija bo potekala pod strokovnim vodstvom Ribiške družine Vevče.

Čiščenje bo potekalo nizvodno od zapornice na Ambroževem trgu oz. vzhodno od objekta Cukrarne ter ob sotočju z Grubarjevim kanalom oziroma od mostu čez Ljubljanico na Kajuhovi cesti.

Iz vodotoka bomo na strojni ali ročni način odstranili predvsem večje odvržene kosovne odpadke (kontejnerji, nakupovalni vozički, znaki, smetnjaki, bela tehnika, kolesa itd.)., ki jih je sedaj (ob nizkem vodostaju; včerajšnji pretok Ljubljanice v Mostah je bil komaj 7 m3/sek), skoraj nemogoče prezreti, še posebej na predelu Ljubljanice nizvodno od zapornic na Ambroževem trgu pa vse do Fužinskega mostu.

Služba za odnose z javnostmi MOL