četrtek, 21. 10. 2004

Akcija Cvetoča nova Evropa

Županja MOL Danica Simšič je danes v parku Tivoli ob Kocbekovem spomeniku skupaj z nizozemskim veleposlanikom v RS Janom C. Hennemanom posadila nekaj tulipanov.

Gre za tako imenovano akcijo "Cvetoča nova Evropa", kjer Nizozemska kot trenutno predsedujoča EU vsem prestolnicam novih držav članic EU podarja 10.000 tulipanov.

Sicer pa so tudi odnosi med Slovenijo in Nizozemsko zelo dobri. Bilateralno sodelovanje se je v preteklem letu še okrepilo, k čemur so pripomogli obiski visokih nizozemskih političnih predstavnikov: leta 2001 se je v Sloveniji mudil takratni predsednik nizozemske vlade Wim Kok, zunanji minister van Aartsen in predsednik Senata nizozemskega parlamenta F. Korthals Altes.

Slovenija in Nizozemska sodelujeta tudi v projektu "Bilateralni fokus", ki je bil leta 2001 prvič organiziran, in vsako leto pritegne pozornost in uspešno spodbuja raznolike slovensko-nizozemske odnose na političnem, ekonomskem ali kulturnem področju. Med predsedovanjem Nizozemske Evropski uniji je poudarek "Bilateralnega fokusa 2004" na dvostranskem kulturnem sodelovanju med članicama Evropske unije. Več informacij o "Bilateralnega fokusa 2004" lahko najdete na spletni strani: http://www.netherlands-embassy.si/nl/bf04menu/bf04_cultural_activities/index.html.