sreda, 22. 9. 2004

Akcija "Ekobus" v okviru evropskega tedna mobilnosti

Tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti so bile varne ceste za otroke. Tako so se letos prvič in na pobudo županje MOL Danice Simšič, odzvali prvi razredi devetletke OŠ Koseze v Ljubljani z udeležbo na prvem EKOBUSU v Ljubljani.

Da bi današnji tradicionalni evropski dan brez avtomobila, s katerim se danes končuje Evropski teden mobilnosti, zaznamovali s skupnim in za naše okolje neobremenjenim prihodom v šolo, je danes zjutraj prek 50 prvošolcev svojo pot v šolo obhodilo skupaj s podžupani MOL Milošem Pavlico, Slavkom Slakom in mag. Igorjem Omerzo, načelnikom Oddelka za gospodarske javne službe in promet MU MOL Pavletom Klavsom, predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL Gregorjem Feistom in sekretarjem omenjenega sveta Zvonetom Milkovičem ter vodjo Kabineta županje Jankom Štajnbaherjem.

Na poti, po kateri običajno starši vozijo otroke v šolo, je krenil t.i. EKOBUS. Otrokom so predstavniki Mestne občine Ljubljana obrazložili pomen prometnih znakov in na ta način povedali, kako poskrbeti za lastno varnost v prometu.

OŠ Koseze je ena izmed petih ekošol v Ljubljani. Zaradi uspeha akcije, bo naslednje leto županja MOL Danica Simšič k akciji povabila vse ljubljanske ekošole, saj je želja Mestne občine Ljubljana predvsem izboljšanje prometne varnosti v Ljubljani, z različnimi akcijami pa skuša prispevati, da je varnost otrok v okolici šol še večja.