sreda, 19. 1. 2011

Akcija Inšpektorata MOL

V torek, 18. januarja 2011, je potekala akcija nadzora odstranjevanja pasjih iztrebkov, ustreznega nadzora psov na javnih mestih in preverjanje cepljenja.

Na pobudo Inšpektorata Mestne občine Ljubljana je na območju Mestne občine Ljubljana potekala skupna akcija nadzora odstranjevanja pasjih iztrebkov, ustreznega varstva psov na javnih mestih in cepljenja psov. V akciji so sodelovali inšpektorji Inšpektorata MOL, policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Ljubljana in dežurni veterinar Veterinarske uprave RS.

Namen akcije je osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih dolžnostih, s čimer bodo pripomogli k še boljšemu sobivanju človeka in psa.

Inšpektorat MOL je v skladu s svojimi pristojnostmi nadzor izvajal na podlagi 18. člena Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Ur. l. RS št. 11/2009 in št. 101/2009). Odlok določa, da je lastnik oziroma skrbnik psa dolžan pri sebi imeti vrečko ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov ter da je potrebno iztrebke takoj odstraniti, če gre za onesnaževanje občinske ceste ali javne zelene površine. Ravnanje v nasprotju z določbami tega člena Odloka je prekršek, ki se kaznuje z globo v višini 40 evrov.

V torek, 18. januarja 2011, je Inšpektorat MOL opravil 27 pregledov, od tega so imeli vsi lastniki in skrbniki psov vrečke oziroma so iztrebek pospravili za psom. Inšpektorat MU MOL v tej akciji iz svoje pristojnosti ni zaznal nobenih kršitev.

Policisti so v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili izvajali nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o zaščiti živali (Ur. l. RS št. 43/2007), za katere je pristojna tudi policija. Ugotavljali so predvsem kršitve, povezane s neprimernim varovanjem psov, in sicer na podlagi 11. in 12. člena omenjenega zakona, kjer je predpisano, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varnost psa tako, da je pes na povodcu; nevarni psi pa morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. Za kršitev, če je lastnik oziroma skrbnik na javnem kraju nima psa na povodcu, je predpisana globa 200 evrov.

Dežurni uradni veterinar je po podatkih o lastništvu psov, na podlagi 10. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline (Ur. l. RS, št. 139/06, 67/07) v Centralnem registru psov (CRP) preverjal obveznost imetnikov psov za cepljenje psov proti steklini. Nespoštovanje omenjene obveznosti je prekršek, za katerega je v skladu s 5. odstavkom 96. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005) določena globa v razponu od 125 do 417 evrov.