četrtek, 6. 6. 2019

Akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin LIFE ARTEMIS

V okviru projekta LIFE ARTEMIS vas vabimo na akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin, ki bo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib potekala v soboto, 8. junija 2019, med 9. in 14. uro.

Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS, ki ga sofinanciramo na Mestni občini Ljubljana, je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Pridružite se akciji

Akcija bo potekala v soboto, 8. junija 2019, med 9. in 14. uro na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zbor udeležencev bo ob 9. uri pred Gozdarskim inštitutom Slovenije na Večni poti 2.

Akcijo bodo koordinirali poznavalci tujerodnih rastlin, zato za sodelovanje ne potrebujete posebnega predznanja. Potrebujete le dobro voljo in terenska oblačila (z dolgimi rokavi in hlačnicami). Za malico in ostalo potrebno opremo bodo poskrbeli organizatorji akcije.

Za sodelovanje na dogodku se prijavite na e-naslovu: life.artemis@tujerodne-vrste.info 

V primeru dežja bomo akcijo prestavili na 22. junij 2019.