torek, 31. 8. 2004

Akcija varna pot v šolo

V času od 1. do 20. septembra 2004 bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana (SVPCP MOL) tudi letos v sodelovanju s šolami, policijo, Zvezo šoferjev in avtomehanikov ljubljanske regije, Inšpektoratom MU MOL - Mestno redarstvo, Mestno zvezo upokojencev, avtošolami in prostovoljci ter sponzorji pripravlja akcijo VARNA POT V ŠOLO.

Zagotovitev varnih poti v šolo ni enkratna naloga, ampak je celoletna aktivnost lokalne skupnosti, vodstev osnovnih šol in drugih institucij, da bi učenci osnovnih šol prišli varno v šolo in nazaj, predvsem pa prvošolčki. V prvih šolskih dneh bodo v okolici osnovnih šol otrokom kot prostovoljci v prometu pomagali tudi županja Danica Simšič, podžupana Slavko Slak in Miloš Pavlica, ostali delavci Mestne uprave MOL ter direktorji javnih podjetij v okviru Holdinga Ljubljana d.o.o.

SVPCP MOL je v ta namen natisnil 3000 kosov novih plakatov in 45000 letakov, na 17 dogovorjenih lokacijah bodo čez cesto izobesili transparente s prometno vzgojno vsebino, 60 obešank z novo vsebino "lumpi gre v šolo" na drogove javne razsvetljave in 200 plakatov na plakatnih mestih JP Snaga Ljubljana, osnovnim šolam pa so že razdelili potrebno število triopanov. Na kritičnih točkah bodo v sodelovanju s policijo in že navedenimi sodelavci ter nekaterimi prostovoljci zagotovili fizično varovanje z približno 100 udeleženci.

Na poti v šolo, oziroma na manj varnih mestih bodo poleg zgoraj navedenih od 7.00 do 9.00 ure ob prihodu v šolo in od 11.00 do 13.00 ure ob vrnitvi iz šole prisotni prostovoljci:

  • 20 uniformiranih članov ZŠAM ljubljanske regije
  • 3 člani ZPM Društvo prijateljev mladine Moste
  • 10 člani Društva upokojencev Vič
  • 80 - 100 policistov Policijske uprave Ljubljana
  • 8 mestnih redarjev

Za vse prvošolčke osem oz. devetletke so zagotovili odsevno telo - kresničko in knjižico "Prvi koraki v svetu prometa" in rumene rutice. Na 11 lokacijah bo postavljen preventivni radar, ki bo meril hitrost in ugotavljal število avtomobilov na najbolj izpostavljenih nevarnih mestih pred šolami.