četrtek, 17. 11. 2005

AKCIJA »VARNO NA POTI V ŠOLO IN DOMOV«

Županja MOL Danica Simšič in direktor Policijske uprave Ljubljana Branko Slak sta na Postaji prometne policije Ljubljana v Podutiku čestitala nagrajencem v akciji »Varno na poti v šolo in domov«.

Na Policijski upravi Ljubljana so v sodelovanju z Oddelkom za preventivo Generalne policijske uprave in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL v šolskem letu 2005/2006 pripravili preventivno akcijo in pobarvanko »Varno na poti v šolo in domov«.

Vodje policijskih okolišev so v septembru 2005 obiskali najmlajše šolarje in jim razdelili omenjene pobarvanke. Za učence prvih razredov so izvedli tudi predavanja na temo varnih poti v šolo in domov. Pobarvanka je bila razdeljena na dva dela. Namen prvega dela je bil, da otroci skozi igro spoznavajo nekatera prometna pravila. V drugem delu pobarvanke pa sta bili zastavljeni dve vprašanji, na kateri so otroci odgovorili in odgovore s pomočjo učiteljev poslali na Policijsko upravo Ljubljana.

Vsi pravilni odgovori, ki so prispeli na Policijsko upravo Ljubljana, so bili upoštevani pri komisijskem žrebanju osmih nagrad.

Služba za odnose z javnostmi MOL