sreda, 18. 4. 2012

Ambulanta Pro Bono

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono letos praznuje 10. obletnico svojega delovanja.

V sredo, 18. aprila 2012, je ob 11. uri župan Zoran Janković v Rdeči dvorani Mestne hiše priredil sprejem v počastitev 10. obletnice Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono.

Brezplačna ambulanta Pro Bono v Ljubljani je pred desetimi leti začela delovati na pobudo Mestne občine Ljubljana, Zdravstvenega doma Ljubljana, Slovenske filantropije in Župnijske Karitas Štepanja vas. Dogovor o delovanju Ambulante so 17. junija 2002 podpisali takratna županja Ljubljane Viktorija Potočnik, predsednica Slovenske filantropije prim. Anica Mikuš Kos, dr. med., zastopnik Župnijske Karitas Štepanja vas Miro Meden in takratni direktor Zdravstvenega doma Ljubljana Zvonko Rauber, dr. med.. Ambulanta Pro Bono pa je s svojim delom Mislejevi 3 v Savskem naselju začela delovati že 7. januarja 2002.

Namenjena je predvsem osebam brez stalnega prebivališča in s tem brez urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja in občankam in občanom MOL brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Glavni sofinancer Ambulante Pro Bono je Mestna občina Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana je nosilec njene zdravstvene dejavnosti, Slovenska filantropija skrbi predvsem za socialno delo z ljudmi, Karitas pa za higiensko oskrbo uporabnikov. Ambulanti pomagajo tudi mnogi donatorji v obliki zdravil, medicinskih pripomočkov in finančnih sredstev.

Ambulanta Pro Bono deluje na Mislejeva 3 (Savsko naselje) od ponedeljka do petka. V njej je sta redno zaposleni medicinska sestra in socialna delavka, pri delu pa sodeluje še več kot 56 prostovoljcev, od tega je večina zdravnikov, nekaj medicinskih sester in farmacevtov, pomagajo pa tudi člani Slovenske filantropije. V Ambulanti pa uporabnikom nudijo tudi pravno in socialno pomoč pri vključevanju v urejeno življenje.

V okviru Ambulante Pro Bono je tudi kopalnica, ki uporabnikom omogoča kopanje ter zamenjavo obleke.

Več o Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono si lahko preberete na naslednji povezavi, kjer je objavljen tudi urnik delovnega časa Ambulante.