četrtek, 2. 2. 2012

Arheologija Ljubljane

Vabljeni k ogledu novega spletnega portala Arheologija Ljubljane, kjer lahko najdete zanimive prispevke o najnovejših arheoloških odkritjih v Ljubljani in njeni okolici.

Stran www.arheologijaljubljane.si, ki so jo pripravili v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, je namenjena najširši javnosti, z rednim dopolnjevanjem aktualnih projektov in koristnih povezav pa tudi strokovnjakom, šolarjem ter drugim ustanovam in posameznikom.

V zadnjem desetletju se je zaradi intenzivnih gradbenih projektov število zavarovalnih arheoloških raziskav na širšem območju Ljubljane močno povečalo. Obdelava arhivov najdišč je obsežna, celoviti rezultati raziskav pa so javnosti običajno dostopni šele nekaj let po izkopavanjih. Arheologija Ljubljane pa predstavlja terensko delo ter sprotne / delne rezultate raziskav.

Spletna stran nastaja v sodelovanju s številnimi ustanovami, podjetji in posamezniki, ki izvajajo terenske raziskave, pogosto v zelo zahtevnih pogojih ter nas razveseljujejo z novimi odkritji.

Muzej in galerije mesta Ljubljane