četrtek, 21. 10. 2010

Aškerčeva nagrada in priznanja

V sredo, 20. oktobra 2010, je v Mestni hiši že petič zapovrstjo potekala podelitev Aškerčeve nagrade in priznanj.

Arhivsko društvo Slovenije (ADS) vsako drugo leto za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti podeljuje Aškerčevo nagrado in Aškerčeva priznanja. Nagrada in priznanja so poimenovani po pesniku Antonu Aškercu, ki je bil leta 1898 imenovan za prvega ljubljanskega mestnega oziroma magistratnega arhivarja in je začetnik arhivistike današnjega pomena. Nagrado in priznanja so podelili že štirikrat (leta 2002, 2004, 2006 in 2008). Podelitev je vsakič potekala v Mestni hiši.

Letos je Komisija za podeljevanje Aškerčeve nagrade in Aškerčevih priznanj Arhivskega društva Slovenije na svoji seji 14. septembra 2010 soglasno izbrala za prejemnika Aškerčeve nagrade dr. Franceta M. Dolinarja za izjemen prispevek k razvoju slovenske arhivistike na področju zbiranja, varovanja in ohranjanja arhivske dediščine ter posredovanja le-te javnosti. Aškerčevi priznanji pa sta prejela Gordana Šövegeš Lipovšek za delo »Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu« (Pokrajinski arhiv Maribor, 2009) ter doc. dr. Miha Preinfalk in dr. Matjaž Bizjak za objavo listin plemiške rodbine Turjaških v dveh knjigah z naslovom »Turjaška knjiga listin I, II« (Ljubljana 2008, 2009).

Slovesnosti so se med drugim udeležili župan Zoran Janković in ministrice za kulturo RS Majda Širca.