četrtek, 14. 3. 2019

AWAKE: Ozavestiti - Naučiti - Usposobiti - Ukrepati - Rešiti življenje

V Simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana smo predstavili platformo AWAKE, ki sodi med prve klinično preverjene medicinske rešitve na svetu, ki posameznika s pomočjo obogatene resničnosti usposabljajo za pravilno ravnanje v primeru nujnih stanj.

Ocala za prikazovanje obogatene resnicnosti

Prepoznavanje, učenje, usposabljanje za pravilno ukrepanje in reševanje nujnih stanj tako prehaja iz kliničnega okolja v domet širše javnosti, s poglavitnim namenom preprečevanja zapletov. S pomočjo očal lahko izkusimo, kako se nujna stanja izražajo, kako jih prepoznamo in kako je potrebno ravnati, saj očala omogočajo scenarije, ki jih učeči sicer v vsakdanjem okolju morda nikoli ne bi videli ali prepoznali. Posameznik tako s svojim znanjem, ki ga je pridobil skozi simulacijo s pomočjo tovrstnih očal, lahko reši življenja.

Izr. prof. dr. Tonka Poplas Susic

»Področje izobraževanja s simulacijami smo v SIM centru ZD Ljubljana pričeli razvijati v letu 2014, v novembru 2018 pridobili tudi mobilno simulacijsko enoto SIM mobil, očala za prikazovanje obogatene resničnosti pa predstavljajo nadgradnjo učenja s simulacijami. Del vsakršnega napredka in razvoja je tudi lastno znanje, saj je razvoj igra intelektov, ki morajo predvideti potrebe bolnikov in vnaprej ter pravočasno ponuditi rešitev tako strokovni kot laični javnosti z namenom obvarovati življenje«, je ob predstavitvi poudarila namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti ZD Ljubljana in predstojnica enote IRROZ izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič.

 Rudi Dolsak

»Tudi osnovno zdravstvo mora slediti razvoju in napredku, da lahko zagotavlja kakovostno in varno obravnavo pacientom, pri čemer investiranje v področje preventive dolgoročno ne samo izboljšuje kakovost življenja posameznikov, temveč prinaša koristi tudi na stroškovni ravni«, je izpostavil Rudi Dolšak, direktor ZD Ljubljana.

Sinergija znanja za reševanje življenj

Podjetji 3fs d.o.o. in Iryo d.o.o. sta v sinergiji z domenskim znanjem strokovnjakov iz SIM centra ZD Ljubljana pripravili modul simulacije nujnega stanja, ki s pomočjo Microsoftovih očal za prikazovanje obogatene resničnosti Hololens posameznika postavi v realno klinično okolje, kjer pridobi prvoosebno doživeto izkušnjo. V vsakdanji prostor so s pomočjo očal umeščeni dvo ali trodimenzionalni digitalni predmeti, kot je na primer bolnišnična soba, v kateri se nahaja hologram pacientke. Simulacija s pomočjo obogatene resničnosti posamezniku omogoča soočenje z določenim zdravstvenim zapletom ter odzivom digitalne pacientke in videnjem posledice (ne)pravilnih ukrepanj.

Simulacija je namenjena akademski, strokovni in laični javnosti, ki se dnevno srečuje z nujnim stanjem ali se lahko sreča le enkrat, ko je ukrepanje odločilno. To so predvsem medicinsko osebje, reševalci, gasilci, policisti, varnostniki, pedagoški delavci, starši, sodelavci ali prijatelji, ki se s pomočjo obogatene resničnosti tako srečajo z nujnim stanjem ter se naučijo ukrepanja v takšnih primerih.

 Uros Zafosnik

»Oskrba vitalno ogroženega pacienta za zdravstveno ekipo in za laično javnost predstavlja najvišjo stopnjo stresa. Mnogi se velikokrat soočijo s situacijo, ko ne znajo pravilno ukrepati. Prav to je razlog, zakaj smo v SIM centru ZD Ljubljana pričeli s projektom AWAKE. Gre za edini simulator z navidezno resničnostjo, s pomočjo katerega lahko kot edukatorji v prostor prikličemo različna nujna stanja in s tem opolnomočimo tako profesionalca v zdravstvu kot laika. Gre za način dela, s katerim dvigujemo nivo varnosti obravnave pacienta«, je pojasnil vodja SIM centra ZD Ljubljana Uroš Zafošnik.

 Andraz Logar

»Izzivi, povezani z zdravjem, so večplastni in potrebno jih je večplastno tudi reševati. Kvalitetnejše izobraževanje o medicinskih dogodkih je zagotovo ena izmed poti, s katerim lahko znižamo umrljivost in zmanjšamo kompleksnost zdravstvenih zapletov. Zato je ključno, da razvijemo tehnologije, da tovrstna znanja pridejo do slehernika. Platforma AWAKE jedokaz, da lahko z vrhunsko tehnologijo in vrhunskim medicinskim znanjem, znižamo stroške izobraževanja in hkrati zvišamo kvaliteto izobraževanja. Podjetje 3fs d.o.o., ki je regijsko prepoznano kot razvijalec najnaprednejših programskih rešitev, je AWAKE koncept zaznalo kot prebojno idejo, ki jo je vredno podpreti s celotnim naborom znanja, ki ga v podjetju premoremo«, je povedal Andraž Logar, direktor podjetja 3fs d.o.o.

 Peter Kuralt

»Le v sožitju najprodornejše tehnologije in domenskega znanja lahko izdelamo vsebine, ki bodo za seboj pustile trajne in obče družbene dobrobiti. Podjetje Iryo d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo najnaprednejših orodij za podporo kliničnih procesov v zdravstvu, je v projektu AWAKE prepoznalo edinstveno priložnost, da področje medicinske simulacije z združenimi napori nadgradimo v najsodobnejšo izkušnjo, ki omogoča klinično preverjen, interaktiven način prenosa znanja«, je dejal Peter Kuralt, strateški vodja v Iryo d.o.o.

 Ula K. Duric

»Pri Microsoftu smo prepričani, da bo mešana resničnost spremenila naše delo tako, kot so to storili osebni računalniki pred desetletji. Spremenila bo, kako se učimo, sodelujemo, komuniciramo in ustvarjamo. Eno izmed glavnih področij, kjer ima zelo velik potencial, je tudi zdravstvo, kjer se razvijajo številne inovativne aplikacije,« je povedala mag. Ula Kepežinskaite Durić, vodja prodaje javnemu sektorju, Microsoft Slovenija. »Microsoftova očala HoloLens so vrhunec tehnologije mešane resničnosti, saj na najbolj naraven in udoben način združujejo fizični in digitalni svet. Veseli nas, da poganjajo tudi danes prikazano rešitev, ki je odličen primer, kaj vse je možno, če povežemo najsodobnejšo tehnologijo, strokovno znanje in inženirsko odličnost.«