sreda, 19. 6. 2019

Biotehnika za potrebe 21. stoletja: kako preživeti 10 milijard ljudi?

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani organizirajo brezplačno poletno šolo za dijake z različnih področij.

Ena izmed vsebin, ki jo bodo spoznavali dijaki, so invazivne tujerodne rastline kot vir surovin, s čemer se v Mestni občini Ljubljana ukvarjamo tudi v projektu Applause.

V okviru predavanja bodo dijaki pridobili nova spoznanja o lesu, izdelavi preparatov in mikroskopiranju.

Foto Andrej Koruza Okvir Detajl
Foto: Andrej Koruza

 

Oddelek za lesarstvo je pripravili še posebno novost, kjer si bodo dijaki lahko iz lesa invazivnih tujerodnih rastlin sami izdelali zanimive in unikatne  izdelke, ki jih bodo potem tudi odnesli domov.

Poletna šola bo potekala med vsak dan med  1. in 5 julijem 2019 na Biotehniški fakulteti. 

Preberite tudi: