sreda, 7. 12. 2022

Bojanka Genorio nagrajena za izstopajoče delo na področju socialnega varstva

Na podelitvi nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2022 je nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih prejela tudi nekdanja direktorica ljubljanskega Doma za starejše občane Fužine Bojanka Genorio.

Bojanka Genorio je Dom za starejše občane Fužine kar 16 let vodila izjemno strokovno in z veliko mero občutka za ljudi. V tem času je ustvarila veliko lepih vezi z različnimi akterji v lokalni skupnosti in vrata doma na široko odprla vsem, ki so bili željni sodelovanja. Poleg vseh rednih dejavnosti je bila vedno odprta za različne dodatne projekte, ki so obogatili ponudbo doma. Eden takih projektov je gotovo tudi Center aktivnosti za starejše, ki ob podpori Mestne občine Ljubljana deluje v prostorih Doma za starejše občane Fužine in v dom privabi številne bližnje in daljne starejše meščanke in meščane.

Nagrajen tudi program Volja vselej najde pot

Skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju, pa so prejeli sodelavci socialnovarstvenega programa Volja vselej najde pot Zveze Prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, ki ga preko javnih razpisov podpiramo tudi na Mestni občini Ljubljana. Namen programa, ki poteka že od leta 2010, je družinam v trenutni ali dolgotrajni stiski ponuditi takojšnjo celostno pomoč in podporo. Oblikovan je bil kot odgovor na naraščajoče socialne stiske družin zaradi različnih življenjskih okoliščin. Družinam pomagajo s finančno, materialno in psihosocialno pomočjo. Posebno skrb in pozornost namenjajo tudi otrokom, ki jim omogočijo vključevanje v organizirane prostočasne dejavnosti. V okviru programa so družinam na voljo različne oblike pomoči: svetovanje in informiranje, materialna pomoč, finančna pomoč, finančno svetovanje, terapevtska obravnava, brezplačna pravna pomoč in delavnice.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!