ponedeljek, 12. 12. 2022

Brezplačen prevoz v službo - kar tri mesece!

V okviru evropskega projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost vas vabimo, da se pridružite brezplačnim skupinskim prevozom iz okoliških krajev na delovno mesto v Ljubljano. Prijave zbiramo do 20. januarja 2023, prevoze pa bomo organizirali od 1. februarja do 30. aprila 2023.

V Ljubljano se povečini z lastnim vozilom na delo pripelje kar 120.000 ljudi dnevno, kar ustvarja izjemno količino prometa in emisij. V okviru projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost, v katerem poleg Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) sodelujejo še Krajinski park Ljubljansko Barje (KPLB), Univerzitetni klinični center (UKCL), BTC d.d., IKEA Slovenija d.o.o. in Studia Moderna d.o.o., razvijamo različna orodja in rešitve za zmanjševanje prometa na najprometnejših lokacijah v Ljubljani. Preizkusili bomo tudi povsem nove oblike prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz s kombijem kot alternativa, ki se lahko močno približa udobju in fleksibilnosti, ki ju nudi avtomobil.

Spodbujanje trajnostne mobilnosti med zaposlenimi

Partnerji projekta z zavedanjem, da so nujno potrebne spremembe na tem področju, želijo oblikovati učinkovite ukrepe za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti med zaposlenimi v svojih podjetjih oziroma v primeru območja posebnega pomena – Krajinskega parka Ljubljansko barje, pri obiskovalcih parka.

»Glavni namen projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah, ki zaposlujejo veliko število ljudi in posledično generirajo veliko prometa. Projekt stremi k temu, da ponudi konkretne ukrepe in spodbude, hkrati pa opolnomoči in motivira tako zaposlene kot delodajalce za obrat k trajnostni mobilnosti«, je pojasnila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je vodilni partner projekta. Ob tem je poudarila, da je razvoj trajnostne mobilnosti ena izmed prioritetnih področij, ki ji na agenciji dajejo velik pomen že vse od njene ustanovitve.

Projekt, ki ga v celoti financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 ter sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, je vreden kar 1,6 milijonov EUR in bo trajal do aprila leta 2024, vključuje pa interdisciplinarno sodelovanje kar osmih partnerjev.

Izdelava mobilnostnih načrtov in novi načini sopotništva

Poleg zasnove certifikata trajnostne mobilnosti, ki ga snujejo na Inštitutu Jožefa Stefana, se projekt osredotoča na izdelavo mobilnostnih načrtov. IPoP – Inštitut za politike prostora že izvaja temeljito analizo potovalnih navad zaposlenih v UKC-ju, na območju BTC-ja, v IKEI Slovenija d.o.o., Studiu Moderna d.o.o. in KPLB, na osnovi katere bo Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) za vsako izmed navedenih organizacij izdelan mobilnostni načrt. Gre za dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in zmanjšanje uporabe osebnih vozil z uvedbo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in na pozitiven način ozaveščajo uporabnike, prebivalce in zaposlene o razponu možnosti in učinkih uporabe različnih prevoznih možnosti za njihovo lokacijo dela. V te bodo vključeni tudi novi načini sopotništva kot nov pristop k trajnostni mobilnosti.

»Izziv Ljubljane in kliničnega centra je že vrsto let zagotoviti čim boljšo logistiko in dostopnost za vse uporabnike bolnišnice. Na tem področju so že bili storjeni prvi koraki saj sta UKCL in Mestna občina Ljubljana pričela z reševanjem problematike dostopnosti in mobilnosti znotraj kampusa UKCL, kot so Klinko Kavalir in dostop do P+R«, je izpostavil Jure Dolinar, pomočnik generalnega direktorja UKCL za investicije. Želi pa si, da s pomočjo mobilnostnega načrta zagotovijo dodatno prijazno dostopnost do UKCL tako za zaposlene kot za paciente in obiskovalce.

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC d.d. je povedal, da je BTC na letni ravni deležen več kot 21 milijonov obiskov oziroma se na območje letno pripelje 12 milijonov vozil. »Na območju BTC je zaposlenih preko 3000 ljudi, ki se na delo vozijo z različnih koncev Slovenije. S tem projektom želimo prav njim ponuditi nove možnosti prevoza in računamo, da bo projekt uspešno dopolnil druge trajnostne načine mobilnosti, ki jih razvijamo v BTC ter bo tako dodatno prometno razbremenil območje BTC«, je izpostavil.

Decembra minevata dve leti odkar so v Studiu Moderna stopili na strateško pot trajnostnega razvoja, kjer ima področje razvoja trajnostne miselnost zaposlenih veliko vlogo, še posebej kar se tiče mobilnosti. »V Studiu Moderna zaposlenim že omogočamo brezplačno izposojo zložljivih koles Bigfish, nadejamo pa se, da nam bo mobilnostni načrt pomagal narediti dodatne pomembne korake k bolj trajnostni mobilnosti. Veselimo se tudi novih možnosti prevoza, ki bodo dobrodošle predvsem za tiste zaposlene, ki zaradi omejenih možnosti javnega prevoza nimajo boljše trajnostne alternative“, je poudarila Tatjana Demšar Pokorn, vodja skupnih služb in izobraževanja ter razvoja, Studio Moderna d.o.o.

Krajnski park Ljubljansko barje obsega sedem občin in glede na velikost območja je zavedanje o pomenu in nujnosti trajnostne mobilnosti zelo visoko ter obenem predstavlja tudi zavezo v načrtih in strategijah parka. »Želimo si, da bi imela vsaka občina svojo vstopno točko, preko katerih bi lažje uvajali in upravljali trajnostno mobilnost. Od projekta si želimo predvsem predlogov ukrepov, kako in na kakšen način lahko ljudje trajnostno pridejo do vstopnih točk in potem nadalje na trajnostne načine raziskujejo park«, je svoja pričakovanja povzel Janez Kastelic, direktor KPLB.

Cas Lachaert, Market manager, IKEA Slovenija, d.o.o., je v svojem sporočilu povedal, da v podjetju IKEA Slovenija sledijo globalnemu cilju drastičnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov iz vrednostne verige IKEA ter da je trajnostna mobilnost pomemben del tega načrta. Kot veliko globalno podjetje se zavedajo svoje odgovornosti, da naredijo spremembo ter zaposlenim in kupcem ponudijo alternativne možnosti prevoza, zato so se z veseljem pridružili projektu SmartMOVE.

Ena najpomembnejših rešitev, ki jih preizkuša projekt SmartMOVE, je tudi povsem nova oblika trajnostno naravnane alternative prevoza na delo. Marko Guček, CEO podjetja GoOpti, ki je kot partner projekta razvilo dinamično platformo za rezervacijo prevoza na delo, pravi, da bo pilotni projekt v primeru pozitivnega odziva uporabnikov lahko prerasel v tržno različico, ki bi se približala ceni javnega prevoza. V okviru projekta pa bodo prevozi, ki jih bodo izvajali vse od začetka februarja do konca aprila 2023, povsem brezplačni. Koristijo jih lahko vsi, ki na delo na območje BTC in UKC potujejo iz Kranja, Kamnika, Radomelj, Mengša, Domžal, Komende ali Trzina. Zbirne točke v krajih bodo določili v skladu s prijavami, ki bodo prispele do 20.januarja 2023, naknadno pa bo moč prisesti na prevoz na že obstoječih relacijah.

Kako bodo potekali prevozi? 

Letak projekta

Prevozi bodo potekali iz okoliških krajev do območij BTC in UKC, ki sta aktivno pristopila k projektu. Analiza temeljitega anketiranja zaposlenih, ki jo je opravil IPoP – Inštitut za politike prostora, je pokazala, da jih največ z lastnim prevozom prihaja iz smeri Gorenjske, zato bo partner projekta GoOpti d.o.o. tam vzpostavil več povezav v urah, ki jih bo prilagodil željam uporabnikov.

Kdo?
Vsi, ki se vozite na delo iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina na območje Univerzitetnega kliničnega centra ali nakupovalnega središča BTC.

Kdaj?
Vsak dan od 1. februarja do 30. aprila 2023.

Prijave
Za prevoz, časovno prilagojen vašim željam, se je potrebno prijaviti do 20. januarja 2023 oziroma do zapolnitve mest preko obrazca, ki ga najdete tukaj.

Kaj prinašajo prevozi?
- Udoben skupinski prevoz s kombijem na delo iz domačega kraja s profesionalnimi vozniki - tudi v povsem novih električnih kombijih - v času v skladu z vašimi željami.
- Prihranek do 170 € vsak mesec za gorivo in ure in ure časa, ki ga lahko namesto za volanom preživite sproščeno.
- Do 70 % manj emisij.

Pozitivna izkušnja uporabnikov bo osnova za razvoj izboljšane, trajne oblike prevoza, ki bo na voljo za ceno javnega prevoza. Za več informacij o projektu obiščite www.smart-move.si, o prevozih pa www.gremoskupaj.si.

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v skupni višini 1.609.166,79 EUR v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

 

Preberite tudi: