torek, 18. 5. 2010

Brošura »Ljubljana, občina po meri invalidov – odpravljamo ovire«

V torek, 18. maja 2010, je bila javnosti predstavljena brošura »Ljubljana, občina po meri invalidov – odpravljamo ovire«.

To je tretja brošura Oddelka za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana iz serije publikacij Ljubljana – zdravo mesto.

Mesta občina Ljubljana se je že pred skoraj 22 leti kot prva slovenska občina vključila v program zdravih mest pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Brošura z naslovom »Ljubljana, občina po meri invalidov – odpravljamo ovire« je nastala na podlagi uspešno izvedenega projekta za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«, ki jo je Mestni občini Ljubljana za leto 2009 podelila Zveza delovnih invalidov Slovenije.

V brošuri je predstavljen celoten potek projekta s predstavitvijo trinajstih ciljev iz Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v MOL in njihovih dosežkov. Prispevki invalidskih nevladnih organizacij in nekaj posameznikov in posameznic so s svojimi razmišljanji o življenju oseb z oviranostmi v Ljubljani obogatili celotno vsebino brošure.

Na dogodku je pozdravil tudi župan Zoran Janković.