sobota, 27. 9. 2014

Cankarjevo nabrežje in Ribja brv

Cankarjevo nabrežje je prenovljeno, bregova Ljubljanice pri Ribjem trgu pa povezuje nova Ribja brv.

Na Cankarjevem nabrežju je dela izvajal KPL d.d., ki je bil izbran na javnem razpisu. V okviru projekta, ki so ga sprojektirali v Ateljeju Vozlič, so izvedli izenačitev nivoja vozišča s pločnikom ob stavbah in s pločnikom ob ograji, uredili dele obstoječe nezaščitene ograje, na novo uredili taktilno pot za slepe in slabovidne in prenovili traso javne razsvetljave, dotrajano drevje ob Ljubljanici pa nadomestili z novim.

Nova Ribja brv je nadomestila prejšnjo leseno brv. Le-ta je bila prvotno mišljena kot začasni objekt, ker pa je lesena konstrukcija je z leti propadla in postala nevarna za uporabo, se je Mestna občina Ljubljana odločila, da jo zamenja s trajnejšo konstrukcijo. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je bil izveden javni arhitekturni natečaj, na katerem je zmagal projekt arhitektov Petra in Boštjana Gabrijelčiča s sodelavci iz biroja ARHITEKTURA d.o.o. ter avtorja konstruktorja Gregorja Cipota iz biroja PONTING d.o.o.. Izbrani izvajalec del na Ribji brvi je bilo podjetje Makro 5 d.o.o..