ponedeljek, 10. 12. 2018

Celostna prometna strategija - nov inovativen strateški dokument Ljubljanske urbane regije

V Ljubljanski urbani regiji smo izdelali prvo celostno prometno strategijo na nivoju celotne razvojne regije. Gre za inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.

Osrednji cilj ukrepov, vključenih v akcijski načrt, je predvsem dvig kakovosti življenja, s poudarkom na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja, znižanju visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev.

Občine Ljubljanske urbane regije so z zavedanjem, da je na izzive mobilnosti potrebno gledati dolgoročno ter da jih je moč rešiti le s skupnimi močmi in sodelovanjem vseh občin in ključnih deležnikov, trajnostno mobilnost kot eno izmed prioritetnih razvojnih nalog prepoznale že leta 2007, ko so skupaj pristopile k pripravi strokovnih podlag za urejanje javnega prometa v regiji. V zadnjem desetletju so bile številne aktivnosti usmerjene v iskanje rešitev, ki zagotavljajo dostopen, hiter, učinkovit, varen, čist in ekonomsko sprejemljiv promet, ki je nujno potreben, da regija še naprej razvija svoje potenciale, obenem pa predstavlja tudi pomembno vlogo pri zagotavljanju udobnega bivanja ter povezovanja ljudi.

Kavalir
Po mestnem središču vozijo okolju prijazni električni Kavalirji.

Zagotovitev integrirane mobilnosti z dobro delujočim javnim potniškim prometom ter razvojem kakovostne in varne infrastrukture za pešce in kolesarje je že takrat postal skupni cilj, saj ta nudi številne prednosti tako za prebivalce in obiskovalce regije kot podjetja, družbo in okolje. Prostor je vse bolj dragocen, njegova uporaba pa mora biti kar se da preudarna. Številne aktivnosti in skupni projekti, kot na primer uvedba novih avtobusnih povezav s primestnimi občinami, mreža P+R središč, medobčinske kolesarske povezave ter trajnostni ukrepi Mestne občine Ljubljana (zaprtje mestnega središča in dela Slovenske ceste za osebni promet, brezplačni prevozi z električnimi vozili Kavalir, sistem izposoje koles Bicikelj, uvedba rumenih pasov za avtobuse, enotna vozovnica Urbana …) so tako že vrsto let usmerjene v varovanje naravnih danosti regije, povečevanje konkurenčnosti ter zagotavljanje vse bolj zdravega in kakovostnega okolja.

kolesarka
Kolesarjenje je vse bolj priljubljeno. K temu je pripomogel tudi sistem izposoje koles BicikeLJ.

Priprava strateškega dokumenta CPS LUR je bil tako logičen korak, ki je ponovno povezal vseh 26 občin LUR v skupni zavezi za trajnostni razvoj regije. V dokumentu so definirani konkretni projekti za spodbujanje in omogočanje trajnostne mobilnosti, hkrati pa predstavlja tudi eno izmed ključnih strokovnih podlag za regionalni prostorski plan ter temelj za iskanje virov za njihovo izvedbo.

Celostna prometna strategije LUR je pripeta, v fizični obliki si jo lahko ogledate v vseh enotah Mestne knjižnice Ljubljana ter v Narodni univerzitetni knjižnici.