ponedeljek, 2. 4. 2012

Centri kreativnih industrij

Partnerska mesta EU projekta »Kreativna mesta« so odprla centre kreativnih industrij.

V ljubljanski Mestni hiši so v petek, 30. marca 2012, partnerji v evropskem projektu Kreativna mesta (Creative Cities) javnosti predstavili aktivnosti, ki so namenjene spodbujanju gospodarske vloge kreativnih industrij in razvoju kreativne ekonomije v mestih: Ljubljana, Leipzig (Nemčija), Gdansk (Poljska), Genova (Italija) in Pécs (Madžarska).

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je za hitrejši gospodarski razvoj kreativnih industrij v ljubljanski regiji odprla Regionalni center kreativne ekonomije, ki deluje v Tehnološkem parku Ljubljana. Center že izvaja izobraževanja ustvarjalcev kreativnih industrij in pilotni projekt povezovanja oblikovalcev in pohištvene industrije.

Centre, ki so prilagojeni lokalnim gospodarskih in kulturnim potrebam, so odprla tudi ostala partnerska mesta. Medtem, ko se je večina partnerskih mest odločila za vzpostavitev centrov v obliki pisarn ali informacijskih točk, so v Genovi odprli virtualni center kreativnih industrij. Virtualne aktivnosti so bolj izpostavili tudi v madžarskem mestu Pécs, ki delovanje centra podpira s spletno stranjo in Facebook profilom. Predstavniki centra v Pécsu pa so še posebej izpostavili delovanje prostora za »coworking«, s katerim so ustvarjalcem kreativnih industrij omogočili sodoben način dela. V poljskem mestu Gdansk center opravlja tudi vlogo podjetniškega inkubatorja, v nemškem Leipzigu pa si predvsem prizadevajo za vključevanje ustvarjalcev kreativnih industrij v lokalno gospodarstvo.

Projekt kreativna mesta (Creative Cities) se je začel leta 2010 in bo zaključen konec letošnjega leta. V projektu sodeluje enajst partnerjev iz petih srednjeevropskih mest. Partnerji si prizadevajo, da bi z različnimi aktivnostmi spodbudili večjo vključenost kreativnih industrij v gospodarstvo. Za doseganje tega cilja so potrebni predvsem poslovno usposabljanje ustvarjalcev, promocija kompetenc in potencialov ustvarjalcev za gospodarstvo ter spodbujanje novih oblik sodelovanja pri ustvarjanju novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Kot je uvodoma pojasnila Susanne Kucharski-Huniat, vodja projekta Kreativna mesta, so trenutne aktivnosti partnerjev usmerjene v izvajanje aktivnosti v lokalnih okoljih, v prihodnje pa si bodo prizadevali za mednarodno povezovanje nastalih centrov, vzpostavitev pogojev za dolgoročno delovanje in razvoj novih aktivnosti. Aktivnosti projekta Kreativna mesta so zasnovane tako, da bodo njihovi učinki dolgoročni, dobre prakse pa bo v prihodnje mogoče aplicirati tudi na druga mesta in regije v državah Evropske unije.

Več informacij o projektu Kreativna mesta pa lahko najdete na naslednjih spletnih povezavah:

 

RRA LUR