četrtek, 10. 11. 2016

Certifikat kakovosti za ZOD Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je oktobra letos prejel certifikat kakovosti ISO 9001:15.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana si prizadeva, da storitev pomoč na domu za starejše, invalide in kronično bolne izvaja čim bolj kakovostno in tako svojim uporabnikom omogoča prijazno življenje na svojih domovih.
Pridobitev certifikata kakovosti bo pri meščankah in meščanih Mestne občine Ljubljane zagotovo vlila dodatno zaupanje v njihovo delo, ki ga vsi zaposleni opravljajo z veliko odgovornostjo in zavedanjem o pomembnosti kakovostne podpore ljudem, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje v svojem okolju in na svojem domu.