četrtek, 12. 11. 2009

Cesta na Brdo

Na delu Ceste na Brdo se je začela obnova vodovoda in kanalizacije. Dela obnove bodo potekala fazno v obdobju enega leta.

V sredo, 11. novembra 2009, se je začela obnova vodovoda in kanalizacije po Cesti na Brdo. Celotna obnova bo potekala fazno v obdobju enega leta. Med potekom del bo urejen obvoz, ki bo veljal tudi za linijo mestnega potniškega prometa št. 14 in 14B.

Zaradi dotrajane sanitarne kanalizacije, potreb po ureditvi meteorne kanalizacije in dotrajanega vodovodnega omrežja na območju Vrhovcev so v Javnem podjetju Vodovod - Kanalizacija pripravili projekt obnove na območju Ceste na Brdo. Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec Prenova Gradbenik.

Obnova vodovoda in kanalizacije bo potekala v osmih fazah:

  • I. faza – odsek od Krištofove ulice do Ulice Iga Grudna
  • II. faza – odsek od Ulice Iga Grudna do Nanoške ulice
  • III. faza – odsek od Nanoške ulice do Poklukarjeve ulice
  • IV. faza – odsek od Poklukarjeve ulice do Gabrščkove ulice
  • V. faza – odsek od Gabrščkove ulice do Kantetove ulice
  • VI. faza – odsek od Kantetove ulice do Za opekarno
  • VII. faza – odsek od Za opekarno do Tehnološkega parka
  • VIII. faza – odsek od Tehnološkega parka do Poti za Brdom

Po končanju ene faze in asfaltiranju cestišča, se bo pričela naslednja faza. Zaradi popolne prometne zapore bo urejen obvoz, ki bo prilagojen posameznim fazam.

Obvoz bo urejen tudi za avtobusno linijo mestnega potniškega prometa št. 14 in 14B. Za prvo in drugo fazo del obvoz poteka po trasi Cesta II (redna trasa) – Gregorinova – Tržaška – Viška – Sattnerjeva – Cesta na Brdo (redna trasa) in enako v nasprotni meri. Dodatno postajališče je na Sattnerjevi ulici v obe smeri.

Skico obvoza linije št. 14 in 14B si lahko ogledate na linku: http://www.jh-lj.si/index.php?m=3&id=1363

Dela bodo potekala do oktobra 2010. Vrednost del za vseh osem faz je 1.831.291,00 EUR.

Javni holding Ljubljana, d.o.o.