četrtek, 16. 10. 2008

Civilna iniciativa za postavitev spomenika Stanetu Kavčiču

Civilna iniciativa za postavitev spomenika nekdanjemu predsedniku slovenskega izvršnega sveta Stanetu Kavčiču je danes, 16. oktobra, županu Zoranu Jankoviću predala pobudo o postavitvi spomenika v Ljubljani.

Župan je pobudo pozitivno sprejel. Predvideno je, da bo predlog še v tem letu uvrščen na sejo mestnega sveta. Prav tako pa si bo MOL prizadevala, da bi ob 90-letnici rojstva Staneta Kavčiča, 30. oktobra 2009, spomenik že stal.

Civilno iniciativo sestavljajo: Peter Božič, mestni svetnik LZJ, Miran Goslar, predsednik zbora Skupščine RS v času IS RS Staneta Kavčiča, Niko Kavčič, izvršitelj oporoke Staneta Kavčiča, Janez Kocijančič, član IS RS Staneta Kavčiča, Aleksandra Kornhauser - Frazer, članica IS RS Staneta Kavčiča, Ernest Petrič, član IS RS Staneta Kavčiča, Božo Repe, zgodovinar, Zdenko Roter, osebni prijatelj Staneta Kavčiča, Ivan Rudolf, šef kabineta predsednika IS RS Staneta Kavčiča.