sreda, 24. 4. 2013

CIVINET Slovenija - Hrvaška

S podpisom Memoranduma o ustanovitvi mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška se je v Mestni hiši končalo ustanovno srečanje omenjene mreže, katere članica je postala tudi Mestna občina Ljubljana.

V Mestni občini Ljubljana vse več dejavnosti usmerjamo v izboljšanje mobilnosti v mestu, saj smo prepričani, da tudi to pripomore k dvigu kakovosti bivanja in zagotavljanju storitev za prebivalce in obiskovalce, za kar si vztrajno prizadevamo. Zato smo sprejeli in podprli pobudo Regionalnega centra za okolje (REC) Slovenija za ustanovitev mreže CIVINET Slovenija–Hrvaška, ki je namenjena izmenjavi in širjenju znanj, izkušenj ter dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti. Tako smo k pridružitvi povabili druga slovenska in hrvaška mesta, pristojna ministrstva, strokovne inštitucije, podjetja ter nevladne organizacije iz obeh držav, ki delujejo na omenjenem področju.

Udeležence ustanovnega srečanja mreže CIVINET Slovenija - Hrvaška, ki je bilo 25. aprila 2013 v Mestni hiši, je pozdravil župan Zoran Janković, ki je ob tej priložnosti potrdil, da takšna povezovanja, kot ga nudi mreža CIVINET, dvigujejo kakovost življenja v mestu. Podporo je v imenu Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS izrazila predstavnica Polona Demšar Mitrovič.

Mrežo CIVINET je predstavil politični predstavnik mreže Jose Maria Diez iz mesta Burgos, financiranje mreže pa David Blackledge, direktor Oddelka za evropske zadeve londonskega podjetja Travel Research Ltd. Sledile so predstavitve Memoranduma o ustanovitvi mreže CIVINET Slovenija - Hrvaška, osnutka akcijskega načrta za leti 2013–2014 ter organizacij REC Slovenija in hrvaški Odraz, ki bosta opravljali vlogo sekretariata mreže. Srečanja se je zaključilo s slovesnim podpisom memoranduma in ogledom mestnega jedra pod vodstvom podžupana prof. Janeza Koželja.

Memorandum so poleg Ljubljane podpisali Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Velenje, med hrvaškimi mesti pa poleg Zagreba tudi Čazma, Dubrovnik, Ivanić Grad, Koprivnica, Rijeka, Samobor, Zaprešić. Izmed slovenskih podjetij in organizacij je svoj “pečat” dal Ljubljanski potniški promet, pridružili pa so se mu BTC d. d., Etrel d.o.o., Institut Jožef Stefan, Regionalni center za okolje – Slovenija, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede. Od hrvaških organizacij so se mreži s podpisom pridružile še Udruga općina u Republici Hrvatskoj, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice in Zagrebački holding d.o.o.

Razlogi za ustanovitev mreže Slovenija – Hrvaška Evropska mesta se soočajo s težavami, ki jih povzroča naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih.

Mestna občina Ljubljana je decembra lani uspešno zaključila štiriletni projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri drugih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestih (mestno kolo Bicike(LJ), širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo učinkovito posredovati tudi drugim evropskim mestom, ki še niso vključena v družino CIVITAS.Tako je v sedmih državah EU (Francija, Španija, Portugalska, Italija, Velika Britanija, Irska in Nizozemska) z namenom izboljšanega sodelovanja med mesti pri izboljšanju mobilnosti in prometa nastala mreža CIVINET. Mreža povezuje mesta, ki so zainteresirana za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih. Do nedavna je v Sloveniji delovala mreža CIVINET Slovenija, ki je povezovala različne slovenske organizacije, a ker želi CIVINET še posebej okrepiti sodelovanja med mesti iz sosednjih držav, smo se odločili za širitev, saj menimo, da bomo tako v prizadevanjih učinkovitejši. Na tej osnovi so nastale tudi mreža frankofonskih mest, mreža Španija–Portugalska in mreža Irska–Velika Britanija.