petek, 30. 9. 2016

ClairCity, Timon in SocialCar

Mestna občina Ljubljana v okviru naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 in kampanje Evropski teden mobilnosti sodeluje v evropskih projektih s področja trajnostne mobilnosti ClairCity, Timon in SocialCar.

Namen projektov je spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza, smotrna uporaba avtomobila (več potnikov v avtu) ter premišljeno načrtovanje poti.

Projekt ClairCity

ClairCity (Citizen Led Air Pollution Reduction in Cities) je štiriletni raziskovalni projekt, financiran iz EU programa Obzorje 2020. Osrednja tema projekta je raziskovanje angažiranosti posameznikov in pripravljenosti za spremembe navad, ki vplivajo na kakovost zraka in zmanjšanje emisij CO2.

Projekt se neposredno oblikuje z aktivnostmi v šestih partnerskih mestih in regijah: Amsterdam na Nizozemskem; Bristol v Veliki Britaniji; Ljubljana v Sloveniji; Sosnowiec na Poljskem; regija Aveiro na Portugalskem in regija Ligurija v Italiji. Prebivalci se bodo v projekt vključevali prek spletne igre, aplikacije za mobilne naprave, mestnih prireditev ter dejavnosti za šole in lokalne skupnosti. Vse zbrane informacije bodo v pomoč pri iskanju optimalne in za vsako mesto prilagojene rešitve.
Strokovne podlage za komuniciranje z občani in obiskovalci mest (prek spleta, igre in aplikacij) bodo:
•    evropski model onesnaženosti zraka,
•    cilji, ki so določeni z evropskimi in nacionalnimi politikami in strategijami ter
•    scenariji za aktivnosti, s katerimi prebivalci sooblikujejo mesto z bolj kakovostnim zrakom.

Velik poudarek projekta je tudi na ozaveščanju prebivalcev o vplivu onesnaževal v zraku na njihovo zdravje ter na ukrepih, ki zmanjšujejo onesnaževanje, obenem pa povečujejo osebno skrb za zdravje. Hoja in v zadnjem času vedno bolj tudi kolesarjenje sta v Ljubljani že dobro razviti obliki premikanja po mestu. Z dejavnostmi v projektu želimo njun delež še okrepiti, prav tako tudi rabo javnega potniškega prometa.

Projekt traja od 1. maja 2016 do 31. aprila 2020, koordinira pa ga TRINOMICS B.V. iz Nizozemske.
Poleg Mestne občine Ljubljana kot partnerji sodelujejo še Nizozemski statistični urad, Nizozemska (Centraal bureau voor de statistiek), Danska tehnična univerza, Danska (Danmarks tekniske universitet), Norveški inštitut za raziskovanje zraka, Norveška (Norsk institutt for luftforskning),  Ministrstvo za infrastrukturo in okolje, Nizozemska (Ministerie van infrastructuur en milieu),  Regionalni okoljski center za srednjo in vzhodno Evropo, Madžarska (Regional environmental center for Central and Eastern Europe), Tehnično svetovanje v transportu in mobilnosti, Belgija (Techne consulting, transport & mobility Leuven), Univerza v Aveiru, Portugalska (Universidade de Aveiro),  Univerza Zahodne Anglije, Združeno kraljestvo (University of the West of England, Bristol),  Občina Amsterdam, Nizozemska (Gemeente Amsterdam), Mestni svet mesta Bristol, Združeno kraljestvo (Bristol City Council), Skupnost občin regije Aveiro, Portugalska (Comunidade intermunicipal da Regiao de Aveiro), Regija Ligurija, Italija (Regione Liguria) in Občina Sosnewiec, Poljska (Gmina Sosnewiec miasto na prawach powiatu).

Skupna vrednost projekta je 6.693.340 EUR, Ljubljana pa bo v času trajanja projekta prejela 63.625 EUR. Poraba sredstev je upravičena za stroške dela zaposlenih v Mestni upravi MOL pri organizaciji dogodkov in za komunikacijo z občani, pomoč pri pridobivanju in razumevanju podatkov, pripravo smernic in načrtov za izboljšanje stanja zraka v mestih ter za poročanje in potne stroške.

Spletna stran projekta.

Projekt TIMON

TIMON – pametna rešitev za varno in trajnostno mobilnost brez zastojev je projekt za dosego povečane prometne varnosti s ciljem trajnostnega razvoja, prilagodljivosti in učinkovitosti cestnih transportnih sistemov s pomočjo komuniciranja ter obdelavo prometnih in ostalih podatkov. TIMON s pomočjo odprte platforme in razvite mobilne aplikacije sledi namenu informiranja voznikov, podjetij ter ranljivih udeležencev v prometu v realnem času brez zakasnitev.

Ker je ITS (inteligentni transportni sistemi) eden od pomembnih stebrov mest prihodnosti, lahko delovanje TIMON-a pomaga pri zagotavljanju ustreznih in odprtih podatkovnih zbirk. Hkrati dosega področje učinkovite energetske in komunalne oskrbe, mobilnost in dostopnost ter spodbujanje participativnih aktivnosti javnosti pri upravljanju z javnim prostorom.

Projekt TIMON temelji na t. i. operativnih ciljih, in sicer:

•    analiza potreb deležnikov projekta in njihova vključitev v specifikacijo transportnih storitev, ki jih platforma zagotavlja;
•    identifikacija odprtih podatkovnih virov informacij in harmonizacija teh podatkov do te mere, da jih lahko uporabimo kot informacije v realnem času;
•    definicija in izvedba celovite platforme, ki bi omogočila medsebojno zaznavanje več ITS-sistemov;
•    podpreti informacije vozil, GNNS in odprtih virov podatkov s pomočjo različnih metod in tehnike umetne inteligence;
•    razvoj hibridne mreže, ki podpira 802.11p, in mobilne komunikacije, ki bo omogočila stabilen komunikacijski kanal med vozili in ranljivih udeležencev v prometu (motoristov, kolesarjev), ki uporabljajo pametne telefone;
•    omogočiti in spodbujati voznike, da posredujejo podatke platformi in tako omogočijo kakovostnejše končne informacije;
•    razvoj in implementacija ITS-storitev in aplikacij v naslednjih segmentih:
-    pomoč vozniku,
-    večmodalna aplikacija za voznike in ranljive udeležence v prometu,
-    API z obogatenimi prometnimi informacijami v realnem času,
-    TIMON ekosistem za sodelovanje,
-    razvoj in namestitev dveh testnih okolij, eno za testiranje tehnologije v zaprtem okolju (Helmond, Nizozemska) in drugo v realnem okolju (Ljubljana, Slovenija).

Projekt traja od junija 2015 do novembra 2018. Partnerja projekta sta TASS International in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., koordinira pa ga univerza Deusto v Španiji. Deležniki so predvsem prevozna podjetja v skupnosti in javne institucije: vozniki osebnih avtomobilov, motoristi, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa in podjetja ter organizacije za upravljanje voznih parkov. Vrednost projekta je 5.605.213 EUR, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon 2020.

Video o projektu je objavljen na www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=qBj9AcsvnHM, demonstracija poteka prometnih tokov s prikazom zgostitev oz. hitrosti vožnje na primeru dveh avtomobilov iz voznega parka JP LPT – simulacija testne faze TIMON-MOL pa na www.youtube.com/watch?v=-wEoBZkzMoA&feature=youtu.be.

Spletna stran projekta.

Projekt Social Car

Projekt SocialCar predstavlja inovativen pristop k upravljanju urbanega povpraševanja po osebnem prevozu na mestnih območjih. Vključuje integracijo javno dostopnih podatkov o javnem prevozu, območjih povpraševanja po prevozih, podatke o območjih zastojev, in sicer na podlagi inovativnih algoritmov in ICT-rešitev ter razpoložljive infrastrukture. Projekt bo omogočal in spodbujal deljenje osebnih vozil z več potniki (skupne vožnje, deljenje voženj, sopotništvo; ang. »carpooling«) v mestih ter navezavo na javni prevoz.«

SocialCar je evropski projekt, ki se financira v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Projekt razvija uporabniško naravnano platformo za načrtovanje, rezervacijo in integrirano plačevanje, ki souporabo avtomobila in druge storitve povezuje z javnim prevozom. Projekt združuje programske in prometne inženirje, poslovne analitike, souporabnike avtomobilov ter javne institucije iz Italije, Grčije, Združenega kraljestva, Luksemburga, Poljske, Švice, Makedonije, Hrvaške, Slovenije, Nizozemske, Madžarske, Španije in Belgije. V Ljubljani projekt vodi Prometni inštitut Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa v projektu sodeluje z zagotavljanjem podatkov za delovanje platforme.

Partnerji k sodelovanju vabijo tudi občane, posameznike, skupine in organizacije, ki se lahko priključijo tako, da podpišejo priložen neobvezujoč memorandum o sodelovanju (izpolnjenega in preslikanega lahko pošljete na info@prometni-institut.si ali po pošti na Prometni institut Ljubljana, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

 Cilji civilne pobude SocialCar v Ljubljani so:
•    podpiranje prizadevanj konzorcija SocialCar z zagotavljanjem znanja, povezanega z regionalnim prevozom, in sodelovanje z drugimi partnerji civilne pobude SocialCar v Ljubljani;
•    podpiranje prizadevanj programskih in prometnih inženirjev konzorcija SocialCar pri razvijanju platforme SocialCar z dajanjem razpoložljivih podatkov, povezanih s prevozom, v skupno rabo;
•    preizkušanje uporabnosti in prijaznosti komponent platforme SocialCar, tj. zaledne arhitekture in osprednje aplikacije, ter zagotavljanje priporočil programskim inženirjem platforme SocialCar v zvezi z odpravljanjem tehničnih in funkcionalnih napak;
•    podpiranje prizadevanj konzorcija SocialCar, da bi preizkus platforme SocialCar izvedli z dejanskimi končnimi uporabniki, tj. vozniki avtomobilov, souporabniki avtomobilov in uporabniki javnega prevoza;
•    določitev tehnološko in ekonomsko najustreznejšega integriranega modela storitev za Ljubljano na podlagi ponudbe SocialCar na pregleden način;
•    podpiranje poslovnih analitikov platforme SocialCar z zagotavljanjem podatkov o regionalnem razvoju podjetništva in strukturah inovacijskih sistemov.

Predstavitvena brošura je pripeta, več informacij najdete na spletni strani projekta.