petek, 9. 12. 2011

CNG polnilnica

V Ljubljani je svoja vrata odprla prva CNG polnilnica za vozila na metan v Sloveniji. Hkrati so po Ljubljani zapeljali tudi novi avtobusi mestnega potniškega prometa na metan.

Nakup 20 novih metanbusov Ljubljanskega potniškega prometa je bil sofinanciran iz sredstev Evropske unije v sklopu projekta CIVITAS ELAN.

 

Energetika Ljubljana korak naprej v širitvi svoje dejavnosti

Energetika Ljubljana svoje sisteme daljinske oskrbe s toploto, paro in zemeljskim plinom, širi še na oskrbo s pogonskim gorivom za motorna vozila.

Z gradnjo polnilnice za CNG (Compressed Natural Gas oziroma stisnjen zemeljski plin) ob Cesti Ljubljanske brigade, Energetika Ljubljana uresničuje eno od okoljevarstvenih zahtev Evropske unije za zmanjšanje emisij škodljivih snovi v ozračje.

Postavitev CNG polnilnice je projekt Energetike Ljubljana, ki ga je izvedla skupaj z Geoplinom, d.d. in JP LPP.

Z množičnostjo uporabe cestnih vozil se povečuje poraba energije. To povzroča porast produktov zgorevanja CO2, CO, SO2, NOX in trdih delcev v ozračju. Promet s svojimi vplivi je 40% vir vseh prašnih delcev v ozračju, ki so zdravju škodljivi in zato zakonsko regulirani. Njihova povečana koncentracija je značilnost urbanih središč. Zato uporaba metana kot pogonskega goriva v prometu bistveno znižuje količino prašnih delcev v ozračju.
Prav negativne posledice prometa na okolje, so nas usmerjale k iskanju ekološko učinkovitejšega načina prevoza.

Polnilnica za CNG omogoča polnjenje in tako tudi uporabo vozil s pogonom na zemeljski plin in usmerja okoljsko ozaveščene uporabnike k izbiri okolju prijaznega pogonskega goriva. Energetika Ljubljana bo z ostalimi javnimi podjetji, povezanimi v Javni holding Ljubljana (JHL) sledila tej usmeritvi, tudi v prihodnje.

To je prva javna CNG polnilnica za vozila na stisnjen zemeljski plin. Investicijska vrednost gradnje omenjene polnilnice znaša 1.100.000 EUR brez DDV. V tem znesku so zajeti vsi stroški rušenja prejšnjega objekta in vzpostavitev zemljišča za gradnjo polnilnice, predelava plinske, komunalne in cestne infrastrukture ter izgradnja same polnilnice.

Nakup avtobusov LPP in zaveza javnih podjetij, povezanih v JHL, da bodo pri nakupu novih vozil imela prednost vozila s pogonom na stisnjen zemeljski plin, pomeni velik korak naprej k izboljšanju kakovosti zraka v Ljubljani.

CNG oziroma stisnjen zemeljski plin je:
- plin metan (CH4),
- zemeljski plin, iz distribucijskega omrežja zemeljskega plina in stisnjen na tlak 200 barov,
- je najboljša in najbolj ekonomična alternativa naftnim derivatom,
- je prijazen okolju,
- povzroča od 25 do 40% manj emisij CO2 ,
- 90% manj NOx ter
- nepomembne emisije žveplovih dioksidov in prašnih delcev.

Prednosti vozil na CNG:
- tišji tek motorja ,
- manjši stroški goriva,
- manjša poraba goriva,
- imajo visok varnostni standard,
- imajo daljšo življenjsko dobo (motor in katalizator),
- možnost kombiniranja pogonskega goriva; CNG - bencin,
- omogoča uporabo bioplina,
- uporablja se v obstoječih motorjih z notranjim izgorevanjem.


Izbira stisnjenega zemeljskega plina kot pogonskega goriva je okoljsko, stroškovno in varnostno gledano, pametna odločitev danes za boljši jutri.


Metanbusi

Z avtobusi na zemeljski plin, oziroma na metan, bodo v LPP izboljšali kakovost urbanega življenja v
Ljubljani, ohranili lepše in bolj zdravo okolje, čistejši zrak in znižali raven hrupa. Dvajset najsodobnejših
tehnološko opremljenih avtobusov na zemeljski plin, ki bodo kmalu zamenjali najstarejše avtobuse LPP na dizel, bo škodljive vplive emisij na okolje zmanjšalo do 80%.

Kaj je dobro?

Motor avtobusa na zemeljski plin oziroma na metan izpolnjuje najstrožje kriterije glede izpustov in ustreza standardu EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), kar pomeni, da je izpust delcev, ki merijo le nekaj tisočink milimetra in so škodljivi človeku in okolju, skoraj ničen. Prav tako so vsebnosti ogljikovega monoksida (CO), dušikovih oksidov (NOX) in ogljikovodikov (HC) izrazito nizke. V primerjavi z dizelskim motorjem Euro 4 izpusti avtobus na metan ali metanbus 80-90% manj dušikovih oksidov (NOX).
V primerjavi z najstarejšimi avtobusi izpustijo metanbusi za 10% manj CO2.
Pogonski plin metan je shranjen v rezervoarjih, ki so nameščeni na strehi avtobusa. Plin, ki je lažji od zraka, je v rezervoarjih stisnjen pod pritiskom 20 MPa (Mega Pascal) kar ustreza 200 barom.
 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI METANBUSA

Znamka vozila: IRISBUS IVECO Vrsta vozila: enojni mestni avtobus, nizkopodni
Tip vozila: CITELIS CNG Proizvajalec: IRISBUS IVECO, Vysoke Myto, Češka
Motor: CURSOR 8 CNG EEV, 6 valjni vrstni motor, vertikalno nameščen zadaj
Prostornina motorja: 7790 cm3 Moč motorja: 213 kW (290 KM) pri 2000 vrt/min
Navor motorja: 1100 Nm pri 1100 vrt/min Menjalnik: avtomatski, 4 stopenjski VOITH
Rezervoar za metan: 8 rezervoarjev po 155 litrov; skupaj 1240 litrov
Doseg avtobusa: poln rezervoar plina pod pritiskom 200 bar zadošča za 400 km mestne vožnje
Masa avtobusa: 11.325 kg Število potniških mest: 105
Število sedežev: 26 Število stojišč: 79
Dolžina avtobusa: 12 m Širina avtobusa: 2,55 m
Višina avtobusa: 3,3 m
Emisije izpušnih plinov in oznaka motorja: vozilo izpolnjuje Euro 5 standard