četrtek, 18. 6. 2015

»Cona obzirnosti«

V središču Ljubljane 18. junija 2015 poteka akcija »Cona obzirnosti«, ki kolesarje opozarja na primerno vožnjo v območju za pešce.

Ljubljana je s širjenjem območja za pešce, gradnjo novih mostov, obnovitvijo trgov in javnih prostorov in z izboljšanjem pogojev za hojo in kolesarjenje v zadnjih 8 letih naredila izjemen napredek pri kvaliteti bivanja v mestu. Da je Ljubljana na pravi poti, potrjujejo tudi podatki o naraščanju števila poti opravljenih peš ali s kolesom, ki predstavljata zdravo, poceni in prostorsko nezahtevno obliko mobilnosti v mestu.

Območje za pešce v centru Ljubljane je lep primer mešanja različnih oblik mobilnosti: pešci, kolesarji, Kavalir, rolkarji, tricikli. Potrebe teh skupin se nekoliko razlikujejo, vse pa druži želja po varnosti in dobrem počutju. V območju za pešce sta zato pomembni odliki obzirnost in medsebojno spoštovanje, ki sobivanje različnih udeležencev v prometu omogočata.
Tega se zavedajo tudi v skupini ZaMestoPoDveh in Ljubljanski kolesarski mreži, ki pripravljata akcijo, s katero želita predvsem kolesarje opozoriti na to, kakšna je primerna vožnja v območju za pešce.
Akcija bo v četrtek, 18. junija 2015, med 7. in 8. ter med 16. in 17. uro na več lokacijah v Ljubljani, med drugim tudi na križišču Trubarjeve in Resljeve ceste ter na križišču Zoisove ceste in Brega.

Z akcijo bi se radi po eni strani zahvalili tako kolesarjem, kot tudi pešcem, da so za svojo pot izbrali ti dve najbolj trajnostni obliki opravljanja poti v mestu, po drugi strani pa bi radi opozorili tiste kolesarje, ki ne upoštevajo osnovnih pravil obzirnega vedenja v območju za pešce, naj svoje vedenje spremenijo. S plakati, delitvijo letakov in pojasnili bodo takšne kolesarje opozarjali, da morajo biti v območju za pešce še posebej pozorni do pešcev in naj jih ne ogrožajo s prehitro vožnjo.

V povezavi z akcijo Blaž Lokar iz društva ZaMestoPoDveh pravi: "Center Ljubljane je zelo lep primer skupnega prometnega prostora, kjer so pešci, kolesarji in električna vozila Kavalir v sožitju. Center Ljubljane s tem postaja zgled tudi ostalim evropskim mestom -­ na konferenci o trajnostni mobilnosti v Celovcu je prof. Enberger z Dunaja izpostavil območje za pešce v Ljubljani kot primer dobre prakse in sožitja pešcev in kolesarjev. Je pa seveda tako kot npr. v službi in se vsi vedno ne držijo pravil, zato želimo s to akcijo opozoriti, da je območje za pešce v bistvu območje obzirnosti in da je potrebno hitrost kolesarjenja prilagoditi pešcem."

Luka Gabršček, Ljubljanska kolesarska mreža: "Uvedba območja za pešce je pomembna pridobitev za Ljubljano, saj se je zaradi tega v centru Ljubljane sprostil prostor, ki se lahko uporablja za kaj konstruktivnejšega, kot je vožnja z avtomobilom, zmanjšalo se je onesnaženje, poleg tega pa območje za pešce tudi spodbuja ljudi k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti, kjer igra pomembno vlogo tudi kolo.
V Ljubljanski kolesarski mreži se zavedamo pomena varnosti pešcev in ostalih v območju za pešce in odgovornosti, ki jo pri tem nosimo tudi kolesarji. Večina kolesarjev v območju za pešce vozi varno, z ustrezno hitrostjo, nekateri pa na žalost ne. Zato želimo s takšnimi akcijami, kot je ta, kolesarje opozoriti, da morajo v območju za pešce prilagoditi hitrost, da ne bodo ogrožali pešcev, drugih kolesarjev in ostalih udeležencev, in da morajo biti pozorni na to, kaj se dogaja okoli njih. Svetujemo jim tudi, naj v območju za pešce izbirajo manj obljudene poti, kjer bo možnosti za konflikt s pešci manj.
Takšne akcije so po naših izkušnjah dobro sprejete, tako s strani kolesarjev kot pešcev. Večina kolesarjev, ki v območju za pešce ne vozijo ustrezno, tega ne počne iz objestnosti, temveč zato, ker ne vedo natančno, kako naj bi v tem območju vozili. Nenazadnje smo vsi kolesarji tudi pešci in si želimo varnosti tudi, ko nismo na kolesu. Vendar pa se pogledi različnih ljudi na to, kaj pričakujejo v območju za pešce, razlikujejo. Medtem ko nekatere zmoti že samo dejstvo, da se v območju za pešce srečujejo s kolesarji, pa se zdi nekaterim drugim povsem normalno, če po ulici hodijo ob strani, da kolesarjev ne ovirajo. Resnica je seveda nekje vmes. Območje za pešce pa naj bo tudi območje prijetnega počutja. Zato kolesarjem v območju za pešce odsvetujemo uporabo zvonca. Zvonec se sicer uporablja za izražanje povsem legitimne želje po tem, da se pešec kolesarju toliko umakne, da se bo lahko zapeljal mimo, vendar pa se veliko pešcev ob zvoku zvonca ustraši in odskoči. Namesto zvonca naj zato z lepo besedo pešca opozorijo, da želijo priti mimo. "