torek, 27. 10. 2009

Cukrarna in Ambrožev trg

V Mestni hiši je na ogled razstava »Ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturno zasnovo upravnega središča«.

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) razpisala javni, odprti, anonimni, enostopenjski, projektni urbanistično arhitekturni natečaj za celovito ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturno zasnovo upravnega središča.

Imenovana je bila natečajna komisija v sestavi predsednika prof. Janeza Koželja in namestnika predsednika Matevža Čelika. Člani natečajne komisije so bili Barbara Pretnar, Vasja Butina, mag. Miran Gajšek, Rok Klanjšček, Nande Korpnik, namestniki članov pa Alenka Pavlin in Mag. Lidija Dragišič.

Prvo nagrado, v vrednosti 31.500 evrov, je ocenjevalna komisija dodelila Marku Studnu, drugo nagrado, v vrednosti 19.000 evrov, pa avtorjem Robertu Potokarju, Alenki Kramer, Zali Likavec, Andražu Kavčiču in Petru Krapežu.

Komisija je podelila tudi dve enakovredni nagradi za 3. mesto, v vrednosti 10.500 evrov in štiri enakovredna priznanja, v vrednosti 5.250 evrov. Nagrado za tretje mesto so prejeli dr. Matej Blenkuš, prof. Miloš Florijančič in Peter Karba iz A.BIROja ter avtorji Rok Oman, Špela Videčnik, Janez Martinčič, Janja Del Linz, Andrej Gregorič, Katja Aljaž in Magdalena Lacka.

Enakovredna priznanja pa so dobili Martin Dornik, Špela Bevc in Anže Zadel iz Mercator – Optima d.o.o., Nataša Blažko, Dejan Fortuna, prof. Jurij Kobe, Peter Plantan, Teja Zakrajšek in Rok Žnidaršič ter Alessio Coloni, Marko Coloni, Kristina Grandits, Maj Juvanc, Janez Pugelj, Miro Čož, Jure Gnidovec ter mag. Andrej Černigoj in Nejc Černigoj.Ocenjevalna komisija je rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:

  • celovita urbanistična in arhitekturna zasnova novega upravnega središča,
  • prepoznavna podoba novega mestnega vozlišča na stičišču cestnega obroča z Ljubljanico, Plečnikovo zapornico in parkom v okviru novo urejenega Ambroževega trga,
  • razvidna in skladna prenova spomenikov v dialogu z novo, sodobno oblikovano arhitekturo,
  • prepletenost uradov z dopolnilnimi javnimi programi, ki naj zagotovijo celodnevno rabo območja,
  • dostopna, uporabna in privlačna ureditev odprtega prostora,
  • energetsko učinkovita in trajnostna gradnja brez škodljivih vplivov na okolje, ki naj nudi prijeten in udoben ambient tako za obiskovalce kot zaposlene,
  • inovativna zasnova fasadnega ovoja, ki naj ima odzivno opno in vzdržljive materiale in
  • fazna gradnja v ločenih, funkcionalno in oblikovno celovitih etapah.

Razstava bo na ogled do 20. novembra 2009.