četrtek, 9. 11. 2017

Dela na Tromostovju

Energetika Ljubljana na odseku od Tromostovja do obstoječega vročevoda pri stavbi Kresije gradi nov cevovod, zato je na tem območju gibanje pešcev in kolesarjev omejeno.

Pri sistemski kontroli vročevodnega omrežja, ki poteka v tlaku spodnjega nivoja Plečnikovih arkad, so ugotovili, da vročevod zaradi poškodbe pušča. Da bi se izognili gradbenemu posegu v Plečnikove arkade, bodo na odseku od Tromostovja do obstoječega vročevoda, ki vstopa v stavbo Kresije (pri glavnem vhodu v stavbo), zgradili nov cevovod, s katerim bodo nadomestili sedanjega. Dela naj bi predvidoma trajala 14 dni.

Do zaključka gradnje stavbe na širšem območju Mestnega trga, Ciril Metodovega trga in Tržnice oskrbujejo preko nadomestnega vročevoda, zato se lahko občasno pojavljajo motnje pri oskrbi s toploto.