četrtek, 22. 9. 2011

Delavnica »Kaj bo z Rogom?«

22. septembra 2011 je v klubu Doma upokojencev Center - Tabor poketala Delavnica »Kaj bo z Rogom?«.

Mestna občina Ljubljana v okviru projekta Second Chance izvaja revitalizacijo območja nekdanje tovarne Rog. Stavba tovarne bo prenovljena v Center sodobnih umetnosti Rog, ki je zamišljen kot dinamično mednarodno ustvarjalno in umetniško žarišče, kjer bodo potekale produkcijske, razstavne in izobraževalne dejavnosti na področju arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti.

Prenova Roga bo neposredno zadevala tudi stanovalce in uporabnike prostora v okolici Roga, zato smo v četrtek, 22. septembra 2011, v klubu Doma upokojencev Center-Tabor (Tabor 10) pripravili delavnico »Kaj bo z Rogom?«.
Na delavnici, ki je ponudila priložnost za izmenjavo mnenj in pobud prebivalcev bližnje okolice, je bilo govora o tem, kakšni so načrti za prenovo območja Rog in kako daleč je prenova; kaj bodo z novim kulturnim centrom v Rogu pridobili sosedje ter kako z novimi kulturnimi vsebinami, javnimi površinami in komercialnimi storitvami popestriti ponudbo in izboljšati kakovost bivanja v tem mestnem predelu?
Delavnico je MOL organizirala v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Center in Inštitutom za politike prostora.


Second Chance

V okviru evropskega projekta Second Chance, ki se ukvarja s preoblikovanjem nekdanje tovarne Rog v nov umetniški in ustvarjalni center, so bile doslej izvedene tri raziskave in tri srečanja z zainteresirano javnostjo.

Nedavno je bil izdelan tudi Osnutek zasnove uporabe CSU Rog, ki jo je za potrebe projekta Second Chance pripravil dr. Matjaž Uršič. Analiza predstavlja podrobnejši vpogled v mnenja posameznih skupin déležnikov, povezanih s prenovo nekdanje tovarne Rog v Ljubljani in služi kot podlaga za nadaljnji razvoj območja v Center sodobnih umetnosti Rog. Osnutek zasnove uporabe je izdelan na primerjalni analizi šestih fokusnih skupin, ki so bile organizirane maja 2011. Cilj analize ni bil usmerjen zgolj na uspešnost neposredne implementacije že obstoječih načrtov prenove, temveč tudi na iskanje načinov za usklajevanje in doseganje konsenzov med različnimi interesnimi skupinami, ki poleg javne uprave (lokalne in državne) in ekonomskih (kapitalskih) struktur vključujejo tudi različne (domače in mednarodne) skupine strokovnjakov, ustvarjalcev ter trenutne uporabnike tovarne Rog. V analizi je veliko pozornosti namenjene tudi vprašanjem financiranja bodočega centra Rog, iskanju načinov organiziranja, upravljanja in delovanja v kreativnem okolju ter umeščanju centra Rog v mednarodni prostor.

Dokument in njegov povzetek sta objavljena na spletni strani projekta: http://www.secondchanceproject.si/raziskave-2.

Projekt Second Chance sicer poteka v okviru programa Srednja Evropa, delno ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.