četrtek, 2. 6. 2005

Delavnica mestne uprave MOL in mestne uprave Dunaja

Odnos glavnega mesta do države in organiziranost mestne uprave za načrtovanje strateškega razvoja mesta in evropske zadeve.

V Veliki sejni dvorani Mestne hiše je Direktorica MU MOL Darja Glavaš s predstavniki MU Dunaja in z načelnicami in načelniki ljubljanske mestne uprave organizirala delavnico na temo Odnos glavnega mesta do države in organiziranost mestne uprave za načrtovanje strateškega razvoja mesta in evropske zadeve. Na delavnici so sodelovali direktor MU Dunaja dr. Ernst Theimer, senatna svetovalka za strategijo in komunikacije mag. Bettina Klotzl in višji senatni svetovalec za ustavna vprašanja in evropske zadeve dr. Peter Pollak.

Direktor MU Dunaja dr. Ernst Theimer je v razpravi poudaril, da je Dunaj poleg prestolnice tudi ena od devetih avstrijskih dežel. Kot glavno mesto ima tradicijo velikih prireditev, kjer poteka intenzivna kooperacija med mestom in državo, poleg tega pa ima tudi vrsto tujih predstavništev. Povedal je, da v nacionalni zakonodaji iz leta 1920 piše, da je vse, kar ni v zvezni pristojnosti, v pristojnosti dežel, zato ne preseneča, da kar 97% finančnih sredstev pripada Zvezni deželi. Povedal je, da se vsaka štiri leta zvezne dežele in občine sestanejo skupaj, kjer na podlagi  intenzivne diskusije razdelijo ta finančna sredstva, poleg tega pa se tudi prispevki Evropske unije se porazdelijo med lokalnimi skupnostmi. Dunajski župan je predsednik zveze mest, kar ni zgolj protokolarna funkcija, temveč zelo zahtevno delo. Dunajska ustava daje veliko pravic županom in je velikokrat samostojna v primerjavi z drugimi mestnimi upravami. Poudaril je pomembnost konzultacijskega mehanizma, saj ni pomembna sestava vlade, temveč nujno sodelovanje. Odločitve zveznih dežel so za zvezno vlado obvezujoče. Kot primer financiranja je navedel izgradnjo zvezne železnice. Polovico stroškov je prispevala zvezna vlada, ostalo polovico pa zvezne dežele, ki so si s tem pridobile pravico upravljanja.

Višji senatni svetovalec za ustavna vprašanja in evropske zadeve dr. Peter Pollak je prav tako predstavil sodelovanje države in zvezne dežele. Kot primer je navedel pomemben diplomatski obisk, kjer področje varnosti pokriva država, mesto Dunaj pa poskrbi za zdravstveno oskrbo. Opisal je tudi organiziranost MU Dunaja ter njihovo porazdelitev funkcij. Predstavil je Dunajsko hišo v Bruslju, ki ima status povezovalnega člena med Dunajem in Brusljem ter naštel vse mreže mednarodne mreže v katere je vključen Dunaj.

Senatna svetovalka za strategijo in komunikacije mag. Bettina Klotzl je izpostavila OPEC, Organizacijo za atomsko energijo in Agencijo za vesoljske zadeve, v katerih so večinoma zaposleni tujci. Tem organizacijam je mesto Dunaj priskrbelo poslopja, prav tako se je skrb za mednarodne organizacije v zadnjih letih izjemno intenzivirala. Zato ni presenetljivo, da imajo na Dunaju mednarodne organizacije posebno mesto in se velikokrat skupaj pojavljajo v medijih. Na koncu je dodala še, da jo veseli, da bo drugo leto avstrijsko predsedovanje Evropske unije.

 

Služba za odnose z javnostmi MOL