sreda, 28. 1. 2004

Delovno kosilo z evropskim varuhom človekovih pravic

Županja MOL Danica Simšič se je v torek, 27.januarja 2004, na povabilo varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka, udeležila delovnega kosila z evropskim varuhom človekovih pravic Nikiforosom Diamandourosom.

Županja je Diamandourosa seznanila z aktivnostmi v zvezi z zagotovitvijo ustreznih prostorov za muslimanske vernike, ki živijo v Sloveniji. Govor pa je bil tudi o projektih MOL kot so ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, zavetišče za brezdomce, varna hiša, podpora nevladnim organizacijam, ki delujejo na socialnem področju ipd. Pomembna tema pogovora je bila dejavnost Komisije Mestnega sveta za pobude občanov, Službe za pobude občanov ter mesečni pogovori županje z meščankami in meščani. Diamadouros je županji predstavil svoje delo in se strinjal, da je skrb za spoštovanje človekovih pravic pomembna naloga na vseh ravneh javne uprave.

Obisk Evropskega varuha človekovih pravic v Sloveniji sicer sodi v sklop njegovih obiskov držav, ki bodo 1.maja letos postale polnopravne članice Evropske unije. Varuh želi z obiski državljane informirati o njihovih pravicah v Evropski uniji.