petek, 1. 3. 2013

Dialog komisarjev z župani prestolnic EU

V Bruslju je 28. februarja 2013 potekal prvi Dialog komisarjev z župani prestolnic EU. Srečanja, ki ga je gostil evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, se je udeležil tudi župan Zoran Janković.

Cilj srečanja je bil spodbuditi dialog med župani evropskih prestolnic in njihov dialog z Evropsko komisijo ter jih vključiti v izpolnjevanje ciljev načrta za rast iz gospodarske strategije Evropa 2020.

Župan Zoran Janković je v svoji razpravi poudaril ključno vlogo evropskih prestolnic pri soočanju z izzivi in iskanju novih poti prihodnjega razvoja. Poudaril je pomen izmenjave izkušenj in dobrih praks, s katerimi lahko pospešimo tako razvoj mest kot tudi regij. Javne dobrine, kot je voda, ne smejo postati zasebne, prav tako moramo krepiti in ohraniti javno zdravstvo in šolstvo. Po mnenju župana so mesta ključni vmesni člen, ker so blizu ljudem in v praksi poznajo potrebe, želje in težave svojih prebivalcev. Poudaril je, da glavni izziv mest ostaja skrb za socialno varnost ljudi, zato je potrebno spodbujati izvajanje projektov, ki so za mesto pomembni. Izpostavil je pomen medsebojnega sodelovanja ter krepitev medkulturnega dialoga, kjer je možno živeti skupaj in spoštovati različnost. In v Ljubljani temu tudi sledimo.

Komisar Johannes Hahn je župane pozval, naj prevzamejo vodilno vlogo v prizadevanjih za oživitev in rast gospodarstva, saj se zavzema za vidnejšo vlogo prestolnic kot evropskih gospodarskih in družbenih gonil ter za boljše vključevanje urbane razsežnosti v kohezijsko politiko in v vse politike EU.

Srečanja se je udeležilo 20 županov evropskih prestolnic, ki so ob tej priložnosti pripravili tudi Deklaracijo o osrednji vlogi mest kot gonil trajnostne, pametne in vključujoče rasti. V njej so župani poudarili, da so evropska glavna mesta nosilci inovativnosti in pametne rasti ter pogosto zagotavljajo osnovo za izobraževalne in znanstvene mreže. Nujno so potrebna za trajnostno rast, saj je njihova prometna, energetska in okoljska politika odločilnega pomena. Zavezali so se, da bodo še naprej prispevali k spodbujanju konkurenčnosti, trajnostne rasti, inovativnosti in vključenosti, da premagamo sedanjo gospodarsko, finančno in socialno krizo. Izrazili so mnenje, da bi morali prihodnja politika in ukrepi EU na področju prometa, okolja, energetike, podjetništva, zaposlovanja, raziskav, podnebnih ukrepov, boja proti revščini in socialni izključenosti ter digitalne agende upoštevati tudi urbano razsežnost. Župani so pozdravili nadaljnji dialog z Evropsko komisijo in podprli predloge Komisije za večji prenos upravnih pristojnosti na mesta, vključno z upravljanjem strukturnih skladov EU, saj menijo, da bo to omogočilo dobro razumevanje urbanih izzivov in izvajanje, ki ustreza dejanskim potrebam.