petek, 23. 11. 2018

Direktorica Mladih zmajev prejela visoko državno priznanje

Direktorica javnega zavoda Mladi zmaji Ksenja Perko je prejela državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v mladinskem sektorju v daljšem časovnem obdobju.

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, prejmejo pa ga najzaslužnejši posamezniki, organizacije in projekti s področja mladinskega dela.

 ksenja perko

Strokovna komisija za podelitev Državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju je v utemeljitvi zapisala: »Ksenja Perko je vpletena v mladinsko delo od leta 1999, ko je začela voditi projekt Tipovej, vse do danes, ko vodi Javni zavod Mladi zmaji v Ljubljani. S posluhom za mlade je razvijala virtualni prototip mladinskega centra, izvajala številne delavnice in usposabljanja, mlade navdihovala za uresničevanje idej, jih opogumljala in spodbujala njihovega podjetnega duha. S Ksenjo Perko so povezani projekti MC 21, program Od ideje do uresničitve, Odpiram vrata sam, Šola za lajf – pogumni, kreativni, podjetni, Mestni inkubator pri Mladih zmajih in številni drugi. Na visoko strokoven in ustvarjalen način, kjer združuje inovativnost, trajnost in spremembe, prispeva k izboljšanju stanja mladih v Sloveniji in Ljubljani. Kot menijo številni, Ksenja Perko vidi dlje, vidi več, vidi veliko sliko. Mladim odpira vrata in jim daje glas, resno računa na mlade in ti lahko danes in v prihodnje resno računajo nanjo.«

MESTnice, naše zgodbe

Ksenja Perko je v MESTnici, ki jo zapisala sredi zime, z nami delila pogled na njej tako ljubo Ljubljano. Med drugim zapiše: "Spomnim se nekaj let nazaj, ko je prijateljica iz Beograda hvalila, kako urejene imamo kolesarske steze in kako se po Beogradu ne da voziti s kolesom, kot pri nas. Takrat sem dobila lekcijo, kako samoumevno sprejemam nekatere stvari, ki so dodana vrednost mojemu življenju. Za kolesarske steze in za to, da grem lahko s kolesom v službo, sem hvaležna vsakič, ko poženem pedala. Hvaležnost je pomembna za lepo življenje."
Preberite Ksenjino MESTnico

 

Ljubljana, mesto mladih in za mlade

Ljubljana ima mlado dušo, saj v njej biva preko 58.000 mladih v starosti med 15 in 29 let, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še mlade, ki začasno bivajo, se izobražujejo ali delajo v mestu, je njihovo število mnogo večje.
V Ljubljani podpiramo pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, ki mestu dajejo mladostno energijo in sveže ideje, ter obenem skrbimo za mlade z manj priložnostmi. Zato v sodelovanju z mladimi pospešeno oblikujemo mladinsko politiko, ki mestu zagotavlja razvoj in napredek.

Pomembno vlogo na tem področju ima javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, ki smo ga ustanovili leta 2009. 
Mladi zmaji s četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih načrtno razvijajo v mrežo prostorov in programov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Med njihove najpomembnejše aktivnosti sodijo delovanje dnevnih centrov, organizacija in izvedba dogodkov za mlade, počitniški programi za mlade, pomoč mladinskim lokalnim pobudam, mladinsko ulično delo ter mednarodno sodelovanje.

Več o naših aktivnosti in projektih za mlade najdete tukaj.