ponedeljek, 20. 5. 2013

Dnevi dediščine evropskih pokopališč

V okviru Dnevov dediščine evropskih pokopališč so med 24. majem in 2. junijem 2013 organizirana brezplačna vodenja po kulturni dediščini pokopališča Žale.

Združenje pomembnih evropskih pokopališč (ASCE), katerega ustanovna članica je tudi Mestna občina Ljubljana, je bilo ustanovljeno leta 2001. Namen združenja je ozaveščanje pomena kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine pokopališč ter izmenjava izkušenj na področju ohranjanja in promocije pokopališč.

Eden izmed projektov, s katerim si Združenje pomembnih evropskih pokopališč (ASCE) prizadeva pokopališča približati Evropejcem, je teden, namenjen odkrivanju evropskih pokopališč oz. »Dnevi dediščine evropskih pokopališč«, ki letos potekajo že deseto leto.

V tednu med 24. majem in 2. junijem 2013 so v evropskih mestih organizirani brezplačni vodeni ogledi pokopališč, predavanja, koncerti in razstave.

V Ljubljani projekt poteka na pokopališču Žale, kjer se lahko udeležite brezplačnih vodenj po kulturni, zgodovinski in umetnostni dediščini pokopališča. Vodenja potekajo dvakrat dnevno. Vodnik obiskovalce pričaka pred upravno stavbo na Plečnikovih Žalah ob 10. in 17. uri, na ogledu pa jim predstavi znamenito Plečnikovo delo, grobove znanih Slovencev ter druge pomembnejše dele pokopališča Žale, ki je dejansko muzej na prostem.

Dodajmo še, da se je Javno podjetje Žale v okviru mednarodnega projekta EUCEMET pridružilo petim evropsko pomembnim pokopališčem in tako obiskovalcem pripravilo dva brezplačna mobilna vodiča
»ARTOUR«. Ta pokopališča so: Pobrežje Maribor, Centralno pokopališče Dunaj (Avstrija), Glasnevin (Irska), Oletta (Francija), La Carriona (Španija). S pomočjo mobilnih vodičev Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih in Pokopališče Žale lahko obiskovalci sami, s pomočjo pametnih telefonov, spoznavajo znamenitosti tega čudovitega pokopališča in edinstvene Plečnikove stvaritve, ki ji je bil leta 2007, kot
edinemu tovrstnemu objektu v Evropi, podeljen znak Evropska dediščina, od leta 2009 pa je tudi kulturni spomenik državnega pomena.

ARTOUR je dosegljiv na spletni strani aplikacije.