torek, 8. 11. 2005

DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE

Županja MOL Danica Simšič je na Povšetovi ulici 20 odprla Dnevni center aktivnosti za starejše.

Ljubljana se z Dnevnim centrom aktivnosti za starejše, ki bo deloval v okviru Mestne zveze upokojencev Ljubljana, dejavno vključuje v najnovejše evropske usmeritve pri soočanju s problematiko starajoče se družbe. Dnevni center aktivnosti za starejše bo ponujal množico storitev, s katerimi se bo zagotovilo aktivnejše vključevanje starejših v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. MOL je za izvedbo programa zagotovila prostor na Povšetovi ulici 20 in sredstva v višini 15 mio SIT.

MOL sledi nacionalnim smernicam glede varstva starejših in poskuša kar največ narediti za boljšo kakovost njihovega življenja v mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je v MOL 44.476 oseb starejših od 65 let, kar pomeni 16,7 odstotkov vseh občank in občanov. Ta podatek nas uvršča med mlada mesta, saj mesta Zahodne Evrope dosegajo najmanj 28% prebivalcev starejših od 65 let.

Služba za odnose z javnostmi MOL