sreda, 18. 3. 2020

Dodatni ukrepi Mestne občine Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana smo zaradi razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa, 18. marca 2020 sprejeli še dodatne ukrepe.

V Mestni občini Ljubljana ves čas spremljamo stanje, povezano z epidemijo koronavirusa in izvajamo ukrepe skladno z navodili Vlade RS. Pri tem vseskozi ravnamo skrbno, odgovorno in samoiniciativno, brez ustvarjanja panike. Še posebej izpostavljamo solidarnost in prostovoljstvo naših sodelavk in sodelavcev ter meščank in meščanov, na kar smo izjemno ponosni.

Zaprtje igrišč ob osnovnih šolah in športnih igrišč v Tivoliju

Kljub pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih, ugotavljamo, da se ti na nekaterih igriščih še vedno družijo v večjih skupinah. Zato zapiramo vsa igrišča ob šolah, kjer je to fizično mogoče. Na igriščih, kjer omejitev dostopa ni mogoča, pa nameščamo opozorila, da so zaprta.
Predvsem apeliramo na starše, kajti na njih je, da svojim otrokom pojasnijo nevarnost medsebojnega druženja.
Do preklica so zaprta tudi vsa zunanja športna igrišča v Tivoliju (košarka, nogomet, odbojka).

Hostel Celica

Hostel Celica, s katerim upravlja javni zavod Ljubljanski grad, danes predajamo v uporabo Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana za namestitev njihovih sodelavcev. Hostel bo namenjen osebju, ki na delo v UKC Ljubljana prihaja iz drugih krajev. Tako se jim ne bo treba vsakodnevno voziti domov, hkrati pa jim bomo s tem olajšali samozaščitne ukrepe.

Delovanje četrtnih skupnosti

V skrbi za čim bolj nemoten potek življenja v danih okoliščinah meščanke in meščane obveščamo, da se lahko v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud, obrnejo na svojo četrtno skupnost. To lahko storijo po elektronski pošti na naslov:
1. mol.crnuce@ljubljana.si
2. mol.posavje@ljubljana.si
3. mol.bezigrad@ljubljana.si
4. mol.center@ljubljana.si
5. mol.moste@ljubljana.si
6. mol.polje@ljubljana.si
7. mol.jarse@ljubljana.si
8. mol.golovec@ljubljana.si
9. mol.sostro@ljubljana.si
10. mol.vic@ljubljana.si
11. mol.roznik@ljubljana.si
12. mol.rudnik@ljubljana.si
13. mol.trnovo@ljubljana.si
14. mol.dravlje@ljubljana.si
15. mol.siska@ljubljana.si
16. mol.sentvid@ljubljana.si
17. mol.smarnagora@ljubljana.si

Potrudili se bomo, da bodo dobili odgovor. Ljubljančanke in Ljubljančane naprošamo, naj izpostavljajo pomembne teme.

Javna podjetja

Sodelavke in sodelavci javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev.
Znova opozarjamo, da odvoza kosovnih odpadkov trenutno ne izvajamo. Vse, ki bodo na svojih vrtovih opravljali zelene odreze ali doma urejali stanovanja in pripravljali stvari za kosovni odvoz prosimo, da odpadlo vejevje in ostale kosovne odpadke hranijo na svojem dvorišču, dokler odvoz ne bo ponovno vzpostavljen. V nasprotnem primeru bo moral ukrepati mestni inšpektorat. Vse pozivamo, naj odpadkov ne odlagajo v naravo.

~~~~~~~~

Župan Zoran Janković se ob tem zahvaljuje vsem sodelavkam in sodelavcem, ki svoje delo opravljajo bodisi na delovnih mestih ali od doma.

Zahvaljuje se tudi meščankam in meščanom Ljubljane, ki upoštevajo navodila Vlade RS in NIJZ ter ostajajo doma. S tem tudi skrbijo, da naši zdravstveni domovi v obdobju, ko pomoč potrebujejo oboleli s koronavirusom, niso dodatno obremenjeni.

Vsem skupaj želimo veliko zdravja, strpnosti, solidarnosti in sočutja!

Preberite tudi: